Candela Bisericii arde pentru toţi!luni, 19 aprilie 2010

Evgheni Rodionov

Evgheni Rodionov
Evgheni Rodionov s-a născut în satul Satino-Russkoye, în apropiere de Moscova. Când avea 11 ani, Evgheni a primit de la bunica lui o cruciuliţă de argint. A vrut să o poarte la şcoală, dar mama lui, atee convinsă, i-a interzis, mai ales că putea avea probleme din cauza autorităţilor comuniste. Totuşi, Evgheni a purtat cruciuliţa şi nu a dat-o jos niciodată. Când a crescut, s-a înrolat ca soldat în armata rusă. Avea 19 ani când a fost luat ostatec de rebelii ceceni. Aceştia l-au ţinut legat de mâini într-o pivniţă, l-au lăsat să sufere de foame şi de sete timp de peste trei luni şi l-au bătut cumplit. Musulmanii i-au ordonat lui Evgheni şi camarazilor lui să-şi nege credinţa şi să se convertească la islam. Spre deosebire de majoritatea celorlalţi prizonieri, Evgheni a refuzat să se lepede de Hristos şi a fost decapitat în data de 23 mai 1996.
După ce a plătit 4.000 de dolari americani torţionarilor, mama lui Evgheni a reuşit să recupereze trupul fiului ei. L-a găsit într-o groapă comună, unde zăcea alături de camarazii lui. Deşi decapitat, avea încă la gât cruciuliţa de argint. Ucigaşul, Ruslan Khaikhoroyev, i-a spus femeii: „Fiul tău ar fi putut rămâne în viaţă, dar a refuzat să-şi scoată crucea de la gât”. Capul băiatului a fost recuperat mai târziu.
Pentru tatăl lui, durerea de a-şi înmormânta copilul a fost prea mare şi a murit câteva zile mai târziu. Mama lui Evgheni, Lyubov, care nu pusese niciodată piciorul într-o biserică, a devenit o femeie credincioasă.
Procesul canonizării este lung şi dificil şi poate fi realizat numai de Biserică. Uneori, însă, o figură simbolică reuşeşte să atragă dragostea credincioşilor şi astfel devine un fel de „sfânt popular”, fapt care s-a dovedit uneori a fi primul pas spre canonizarea oficială. Prin cântecele, poemele, adresele de internet sau predicile care îi sunt consacrate, povestea soldatului Rodionov a devenit o parabolă a devoţiunii religioase şi a naţionalismului rus. „Tânărul de 19 ani, Evgheni Rodionov, a trecut prin suferinţe incredibile, însă nu a renunţat la credinţa ortodoxă şi a confirmat asta prin moartea sa”, se afirmă într-un mesaj postat pe un site naţionalist. „El a dovedit că acum, după atâtea decenii de ateism acerb, după atâţia ani de nihilism, Rusia este capabilă, ca în vremurile de demult, să dea naştere martirilor întru Hristos, ceea ce înseamnă că este de necucerit”, continuă mesajul.
Oamenii vin din cele mai îndepărtate părţi ale Rusiei pentru a se ruga la mormântul acestui martir, unde se întâmplă minuni. Unii veterani şi-au pus medaliile pe mormânt, în semn de omagiu, iar credincioşii au pus mici bileţele în care cer intervenţia Sfântului. Într-o biserică de lângă St. Petersburg, imaginea sa în mărime naturală este pictată în altar lângă cea a Fecioarei Maria, a Arhanghelului Mihail, a lui Iisus Hristos şi a lui Nicolae al II-lea, ultimul ţar, canonizat în urmă cu câţiva ani. Mama lui Evgheni şi alţi credincioşi afirmă că, uneori, icoanele lui Evgheni răspândesc o mireasmă plăcută şi chiar izvorăsc mir, un semn, spun ei, al sfinţeniei celui reprezentat acolo.
Aleksandr Makeyev, un ofiţer de trupe de desant care conduce o fundaţie pentru ajutorarea soldaţilor, afirmă că a văzut militari îngenunchind în faţa icoanei lui Evgheni Rodionov. „Copiii din Cecenia se simt abandonaţi de către stat şi de conducătorii lor. Nu ştiu cui să ceară ajutor, însă ştiu că Zenia (porecla lui Evgheni) e unul de-al lor”, a declarat Makeyev pentru cotidianul Moskovsky Komsomolets.
În Hankala, lângă Groznîi, s-a construit o biserică cu numele Noul Martir Evgheni Soldatul, singura biserică ortodoxă din Cecenia. Peste 26 de biserici, de la graniţa cu Ucraina până în Siberia, au icoane care îl înfăţişează în uniformă militară. Trădat de stat, care l-a uitat, de comandanţii lui, care l-au declarat dezertor, Evgheni Rodionov atrage admiraţia oamenilor chiar şi prin simplul fapt că el nu a trădat pe nimeni.

Meteora, un loc linistit

Meteora este un loc unde gasim multe liniste, si totaici se retrag cei care isi doresc ca sa se roage pentru noi, pentru un viitor cat mai frumos a omeniri, sa se termine aceste clipe de cosmar pe care o traversam si pentru multe altele.
Si pentru ca nu am mai scris demult nimica pe acest blog m-am gandit sa dau cateva date despre aceste locuri.


Manastirea MAREA METEORACu o înălţime de 613 metri de la nivelul mării şi 415 metri de la albia râului Pinios, stânca pe care s-a construit în preajma anului 1340 Mănăstirea Marele Meteor cu hramul Schimbarea la Faţă a Domnului Iisus Hristos, se află în extremitatea vestică a pădurii de piatră şi este cea mai mare. Suprafaţa ei superioară, unde se află mănăstirea, este de 10.000 mp. Urcusul este de 250 metri, iar culuarele săpate în stâncă şi cele 115 trepte abrupte şi neregulate conduc pelerinul, cu efort, dar fără teamă şi în deplină siguranţă, până la intrarea în mănăstire. În anul 1923 scările de sfoară au fost desfiinţate, iar plasa agăţată din turnul special construit mai transportă doar obiecte şi, din când în când, credincioşi vârstnici sau bolnavi.
O construcţie mică şi simplă, săpată în totalitate în stâncă, aflată lângă scara de piatră, este schitul ctitorului mănăstirii, Sfântul Atanasie Meteoritul.
În prima chinovie a Sfintei Meteora, succesor şi împreună ctitor cu Sfântul Atanasie a fost Cuviosul Ioasaf (1350-1423), fostul împărat bizantin Ioan Vresis Paleologul. Ulterior, în 1541-1542, aşezământul a fost renovat şi completat de călugărul Simeon şi ucenicii săi.
Turnul cu balcon pentru scripete şi plasa-lift, construit în 1520, este edificiul care se zăreşte din depărtare şi primul care întâmpină după urcuş.Icoana Maicii  Domnului cu Pruncul - Iconostas Măreaţă şi impunătoare, Biserica Schimbarea la Faţă a Domnului Iisus Hristos are un iconostas minunat sculptat în lemn poleit cu aur şi un tron ecumenic decorat cu sidef cu încrustaţii artistice (1616-1617). Frescele sunt minunate, datează din secolul al XVI-lea şi se referă la ciclul dogmatic, istoric si liturgic iconogragic al bisericii ortodoxe, o fericită imbinare de artă macedoniană şi cretană. După estimările specialiştilor, unele lucrări aparţin ucenicului lui Teofanis, Georgi Cretanul.
Icoana Maicii Domnului cu Pruncul aflată pe catapeteasmă, este apreciată drept unicat în iconografia ortodoxă. Aspectul particular rezidă din reprezentarea Maicii Domnului – Împărăteasă, cu coroniţă şi veşmânt roşu, cu flori în mâna dreaptă şi spic de grâu în stânga, simbol al grânelor din care se face prescura. Mântuitorul nu este înfăţişat ca un prunc în braţele mamei, aşa cum se obişnuieşte, ci în picioare, înveşmântat ca un prinţ.
În afară de biserica centrală, la Marele Meteor există alte trei biserici paraclis, clădite în perioade diferite: Biserica Sfântul Atanasie aflată la intrarea în mănăstire, Biserica Sf. Constantin şi Elena, construită în 1769 şi Biserica lui Ioannis Prodromos (deschizătorul de drumuri), construită în 1600.
Printre odoare se păstrează capetele fondatorilor mănăstirii, Atanasie şi Ioasaf, moaştele altor sfinţi, darurile împăraţilor bizantini şi patriarhilor, cruci, icoane, manuscrise, cărti vechi pe pergament, vase de cult din argint. În bibliotecă se află aproximativ 600 de volume vechi, codici, manuscrise de mare valoare artistică. Mănăstirea Marea Meteora păstrează bule de aur, sigilii patriarhale şi documente istorice preţioase, lucrări vechi, rare, din secolele XV-XIX, icoane postbizantine din secolele XIV şi XV, vechi lucrări artistice executate manual: sculpturi în lemn, broderii cu fir de aur şi argint.
Fosta Trapeză, construită în anul 1557, a fost transformată în muzeu şi găzduieşte o parte din patrimoniul mănăstirii. Are o lungime de 35 de metri şi o lăţime de 12 metri. Cinci coloane susţin acoperişul care se împarte în patru bolţi simple şi două duble, artistic decorate. În cavitatea Trapezei este pictată Maica Domnului, de o parte şi de alta fiind reprezentaţi Arhanghelii Mihail şi Gavril. În muzeu se găsesc expuse obiecte de mare valoare duhovnicească şi artistică: cruci şi sipete, epitafuri şi icoane, potire şi evanghelii, toiaguri arhiereşti, odăjdii sfinte. De menţionat în mod special, o cruce sculptată de călugărul Daniil, la care a lucrat timp de zece ani şi icoanele de mare valoare artistică: Umilinţa Extremă, Născătoarea de Dumnezeu Plângătoare, Atingerea lui Toma, Evangheliştii.
Vatra – bucătăria din anul 1557, în prezent muzeu popular, care păstrează neştirbită atmosfera de epocă, adăposteşte interesante exponate, vase de bucătărie vechi, din cupru, lut şi lemn.

Manastirea SF. STEFANLa Mănăstirea Sfântul Ştefan, cea mai accesibilă pentru pelerini, se poate ajunge din două direcţii: din satul Kastraki sau din oraşul Kalambaka, din partea de sud-vest.
Mănăstirea este ca o cetate, construită în vârful unei stânci gigantice cu o suprafaţă de 7.500 mp. Desene şi gravuri vechi arată că în trecut, la Mănăstirea Sfântul Ştefan se putea urca mai lesne decât la celelalte lăcaşuri meteorice datorită unui pod mobil ce făcea legătura între stânca pe care se află mănăstirea şi versantul Koukoula, diametral opus. Ulterior, podul mobil din considerente de pază şi securitate, a fost înlocuit de un altul, fix, cu lungimea de 8 metri, pe care se ajunge în deplină siguranţă la mănăstire.
Conform inscripţiei lui Ieremia, obârşia vieţii monastice pe această stâncă datează din anul 1192. Cuvioşii Antonie (prima jumătate a secolului al XV-lea) şi Filotei (mijlocul secolului al XVI-lea), sunt consideraţi ctitorii oficiali ai mănăstirii.
Biserica Sfântul Ştefan are o singură încăpere de rugăciune şi a fost construită în anul 1350. La Mănăstirea Sfântul Ştefan a trăit pentru o scurtă perioadă de timp împăratul Bizanţului Andronic al III-lea Paleologos. De atunci mănăstirea s-a numit regală şi patriarhală şi s-a bucurat de anumite privilegii, împăratul făcând importante donaţii.
În 1398, domnul ungro-vlah Ioan Vladislav a donat mănăstirii un fragment de lemn din Sfânta Cruce, părticele din moaştele Sfântului Ioan Botezătorul şi moşii din România, iar nepotul său, vornicul Dragumar, a donat capul Sfântului Mucenic Haralambie.
În anul 1545, micul naos s-a mărit, iar preotul Nicolae a restaurant, parţial, pictura. Biserica Sfântului Haralambie construită în anul 1789, împodobită cu minunate sculpturi în lemn, a fost distrusă de bombardamente în 1943, iar ulterior reparată şi pictată de celebrul artist contemporan Vlasis Ţitomis. Este o construcţie mareaţă şi impunătoare, cu trei turle. Minunatul altar sculptat în lemn şi sfânta masă, de asemenea sculptată în lemn, împodobesc biserica. În biserică se păstrează capul Sfântului Haralambie, moaşte care săvârşesc şi în zilele noastre nenumărate minuni.
Impresionanta sală de mese a fost transformată în prezent în muzeu, având ca exponate valoroase obiecte din patrimoniul mănăstirii: Evanghelii lucrate cu aur, Sfinte Potire, cădelnţte, manuscrise, icoane postbizantine, veşminte ţesute şi brodate cu fir de aur, sculpturi şi lucrări în filigran. În sacristie şi în biserică, printre odoare se găsesc cruci, vase de cult, icoane, odăjdii, un epitaf, vechi manuscrise cu miniaturi, un brâu lucrat cu fir de aur datând din anul 1778 şi manşetele brodate cu aur care au aparţinut Episcopului Gavriil de Dimitriada.
Mănăstirea Sfântul Ştefan, cu o bogată lucrare duhovnicească şi filantropică, s-a remarcat pentru rolul de centru strategic al luptei macedoniene, la formarea tinerei generaţii şi în învăţământ. Astfel, în anul 1850, mănăstirea a construit în oraşul Kalambaka Şcoala Konstandio şi a donat 80.000 de drahme de aur pentru construirea unui gimnaziu în Trikala.
Dacă în 1880 mănăstirea încă număra o obşte de 31 de monahi, în 1960 ajunsese pustie. Ca urmare a acestui fapt, din anul 1961 mănăstirea a fost preluată de călugăriţe.

Manastirea VARLAAMModestă ca suprafaţă, dar impozantă, Mănăstirea Varlaam se află în apropiere de Mănăstirea Marele Meteor, pe o solidă stâncă înaltă de 373 metri. Conform tradiţiei, ea a fost locuită pentru prima oară de pustnicul Varlaam care a construit aici în jurul anului 1350 o bisericuţă cu hramul Sfinţilor Trei Ierarhi şi câteva chilii. Varlaam a urcat pe stâncă cu schele succesive, sprijinite pe grinzi înfipte în găurile dintre stânci. Mai târziu schelele au fost înlocuite cu scări mari de sfoară şi plasă. În anul 1922 au fost cioplite în piatră 129 de trepte care-l conduc pe vizitator, în deplină siguranţă, până în vârful stâncii unde se află mănăstirea. Plasa se mai foloseşte şi astăzi doar pentru transportul alimentelor şi al materialelor necesare întreţinerii sfântului lăcaş.
Mănăstirea Varlaam, în forma cunoscută astăzi, a fost ctitorită după aproape două sute de ani, pe la 1517-1518, când s-au stabilit aici cuvioşii părinţi Theofanis (+1544) şi Nectarios (+1550). Originari din nobila familie a Apsarazilor de la Ioannina, fraţii Nectarios şi Theofanis reclădesc Biserica Trei Ierarhi pe ruinele vechilor ziduri şi, mai târziu, construiesc Biserica Tuturor Sfinţilor şi Biserica lui Ioannis Prodromos (deschizătorul de drumuri).
Biserica cu hramul Tuturor Sfinţilor a fost înălţată în douazeci de zile cu materiale de construcţie ridicate pe stânca meteorică într-o perioadă de 22 de ani. Tradiţia consemnează faptul că părintele Theofanis, ctitorul, fiind de zece luni bolnav, când a fost înştiinţat că s-au terminat lucrările, s-a ridicat din patul de suferinţă ajutat de un toiag şi, când a văzut biserica terminată, a înalţat mâinile slăvind pe Dumnezeu şi mulţumind Tuturor Sfinţilor. Apoi, după cum menţionează placa ctitorului, i-a binecuvântat pe fraţii călugări, pe constructori, pietrari şi tâmplari, după care s-a întors cu bucurie în chilia lui şi s-a mutat la viaţa cea veşnică.
În formă de cruce, cu turlă, biserica Trei Ierarhi a fost decorată ulterior. Naosul a fost pictat în anul 1548 de marele artist cretan Franco Katelano originar din Teba, iar pronaosul a fost pictat în anul 1566 de doi fraţi, Gheorghe şi Franco Kondaris, de asemenea din Teba. Paraclisul Sfinţilor Trei Ierarhi care are o singură încăpere, a fost refăcut în anul 1627 şi pictat în frescă de Stergios şi Kirillos în stil postbizantin, caracteristic primei jumătăţi a secolului al XVII-lea.
Alte clădiri care dăinuie pe platforma stâncii de la Varlaam sunt: vechea Trapeză, azi muzeu, Vatra sau Bucătăria, una dintre cele mai frumoase construcţii de acest fel şi Spitalul.
Spre sfârşitul secolului al XVI-lea şi începutul secolului al XVII-lea a funcţionat la Mănăstirea Varlaam un renumit atelier specializat în broderie cu fir de aur.
Printre odoarele mănăstirii care se păstrează în sacristie se află moaştele multor sfinţi, odăjdii, cruci, vase de cult din argint, centura de fier a ctitorului mănăstirii, epitaful brodat cu aur, evanghelii, manuscrise vechi pe pergament şi sute de cărţi. De asemenea, la Mănăstirea Varlaam se păstrează Evanghelia atribuită Împăratului Constantinos Porfirogennitos din anul 959.

Manastirea SF. TREIMEPe o grandioasă stâncă meteorică, impunătoare şi abruptă, la nord-vest de Mănăstirea Sfântul Ştefan, se află Mănăstirea Sfânta Treime. În 1888 s-a cioplit un mic drumeag în stâncă, completat în 1925 cu 140 de trepte, facilitându-se accesul în mănăstire. În vechime, asemeni celorlalte mănăstiri de la Meteora, urcusul se făcea cu scara de sfoară.
Conform tradiţiei, mănăstirea a fost zidită în 18 ani, în perioada 1458-1476, de către monahul Dometios, primul colonizator şi ctitor. Într-un document al împăratului Simeon Vresus Paleologos datând din anul 1362, se menţionează existenţa Mănăstirii Sfânta Treime, cu viaţă monahală de călugări. Tradiţia spune că au fost necesari 70 de ani pentru a urca pe stâncă materialele pentru construcţie şi că abia apoi a început zidirea lăcaşului.
Mănăstirea Sfânta Treime are o biserică şi un paraclis. Biserica are formă de cruce, cu turlă joasă şi două coloane. Pictura realizată în tradiţia postbizantină, este lucrarea fraţilor preoţi pictori Antonie şi Nicolae. Pe cupolă este pictat Dumnezeu Pantocrator, iar în colţurile sferice, cei patru evanghelişti între care Sfântul Evanghelist Luca este reprezentat pictând icoana Maicii Domnului. Catapeteasma originală, sculptată în lemn, cu vechile sale icoane, a fost furată. Paraclisul Sfântul Ioan Botezătorul, de formă circulară, cu cupolă, cioplit în stâncă, înzestrat cu valoroase icoane, a fost construit şi pictat în anul 1862.
Complexul de construcţii al mănăstirii cuprinde trapeza (sala de mese), bucătăria, chiliile, sălile de recepţie, două bazine pentru colectarea apei şi alte încăperi auxiliare. La intrarea în mănăstire se află o mică bisericuţă săpată în stâncă. Pereţii au fost pictaţi de călugării Damaskinos, Arsenios şi Ionas. Muzeul de Artă Populară al mănăstirii, cuprinzând o bogată colecţie de ţesături foarte vechi, vase, unelte şi obiecte de artă populară, prezintă un interes deosebit pentru vizitatori.
De pe terasa Mănăstirii Sfânta Treime priveliştea este de neuitat. La sud-est se află Mănăstirea Sfântul Ştefan, la nord-vest Mănăstirea Varlaam şi Mănăstirea Marelui Meteor, iar la sud oraşul Kalambaka. Suprafaţa de 10.000 mp din vârful stâncii include, în afara construcţiilor sfântului lăcaş, şi puţin teren arabil.

Manastirea SF. NICOLAEÎn apropiere de satul Kastraki şi între mănăstirile părăsite Prodromu şi Pantocrator, pe stănca ei solitară, dăinuie Mănăstirea Sfântul Nicolae Anapafsas. Cercetătorii afirmă că denumirea provine de la numele persoanei pe cheltuiala căreia s-a construit prima ctitorie.
Mănăstirea, în forma ei de astăzi, a fost construită la sfârşitul secolului al XV-lea şi începutul secolului al XVI-lea, probabil peste ruinele unui lăcaş mai vechi. Suprafaţa redusă şi îngustimea stâncii pe care este aşezată mănăstirea a constituit cauza principală a realizării de construcţii cu mai multe etaje. Astfel, la primul nivel se află biserica şi trapeza, iar la al doilea, chiliile. Construcţia bisericii a început în preajma anului 1510, cu cheltuiala lui Dionisios Mitropolit de Larisa şi a lui Nicanor, arhiereu exarh de Stagon (Kalambaka). Din primele decenii ale secolului al XVI-lea când mănăstirea a fost complet restaurată şi s-a ridicat din temelie Biserica Sfântul Nicolae, viaţa monahală organizată se desfăşoară necontenit până în prezent.
Biserica alungită, cu o singură încăpere în formă de patrulater, cu o cupolă mică în centrul acoperişului, este lipită în partea de sud de peretele mănăstirii care urmează forma neregulată a stâncii.
Decorarea bisericii, dupa cum atestă o inscripţie, s-a terminat în anul 1527. Pictor a fost călugărul Theofanis Strelitzas (+1559), din Creta, întemeietor al şcolii cretane de pictură bizantină. Pictura naosului Bisericii Sfântului Nicolae este cea mai veche lucrare a lui Theofanis în care îşi pune amprenta personală cu toate trăsăturile specifice ale inconfundabilei sale arte: nobleţe, vioiciune, prospeţime, tonuri blânde şi luminoase şi, în general, o calitate de excepţie şi o tehnică desăvârşită a proiectării şi repartizării cromatice a formelor specifice care, în final, s-au cristalizat în marile ansambluri de pictură ale maturităţii sale artistice, în Mănăstirile Marea Lavră şi Stavronikita din Sfântul Munte Athos.
Pelerinul poate vizita Paraclisul Sfântului Antonie, Osuarul şi Paraclisul Sfântului Ioan Botezătorul, iar la ultimul nivel, vechea Sfântă Masă, cu fresce, servind în prezent drept loc oficial de primire.

Manastirea ROUSANOUÎntre mănăstirile Varlaam şi Sfânta Treime, la sud-est de Marele Meteor, pe culmea unei stânci zvelte, verticale, din pădurea de piatră de la Meteora, se află Mănăstirea Rousanou. Este un ansamblu încântător, cu patru etaje, care a căpătat forma arhitectonică de bază în deceniul trei al secolului al XVI-lea. Biserica şi câteva chilii se situează la parter, iar la etaj arhondaricul cu camerele de primire, chilii şi alte încăperi auxiliare.
Vizitatorul care trece pe la poalele acestei stânci este cuprins de un sentiment de teamă şi admiraţie privind laturile aproape vericale ale stâncii care se continuă cu zidurile mănăstirii. Întreaga suprafaţă a vârfului stăncii constituie incinta mănăstirii. Ca şi la celelalte aşezăminte de la Meteora, la început accesul se făcea cu ajutorul scărilor de sfoară. Mai târziu au fost construite două poduri de lemn, iar în 1936, pornind din versantul opus, au fost construite două poduri de piatră. Numele mănăstirii provine de la satul Rosana din Tessalia în care s-a născut cel dintâi ctitor.
Izvoarele istorice precizează că Mănăstirea Rousanou a fost întemeiată în anul 1288 de călugării Nicodim şi Benedict. În anul 1545 a fost renovată şi completată cu alte construcţii de către călugării Maxim şi Ioasaf din Ioannina. Biserica mănăstirii are hramul Schimbarea la Faţă a Domnului Iisus Hristos, este decorată cu minunate fresce şi are odoare deosebite printre care icoane, vase de cult, cruci, odăjdii şi moaşte ale sfinţilor. Din punct de vedere arhitectural, este o biserică bizantină cu turle, cu trei spaţii decorate cu picturi murale remarcabile, inspirate din ciclul istoric şi liturgic al bisericii ortodoxe. Iconostasul este sculptat în lemn şi poleit cu aur, iar strana de închinare la icoana Născătoarei de Dumnezeu este împodobită cu modele măiestrit lucrate în sidef. Frescele despre care inscripţia spune că au fost realizate în anul 1561 cu participarea stareţului Arsenie, se păstrează într-o formă foarte bună în pofida vechimii lor de peste 400 de ani. Aici se află unul dintre cele mai importante şi mai strălucitoare ansambluri picturale ale perioadei postbizantine. Frescele care acoperă tot naosul şi pronaosul, aparţin şcolii cretane (după estimările specialiştilor, ucenicului lui Theofanis din Creta, Georgi).
La Mănăstirea Rousanou, pe lângă Schimbarea la Faţă a Domnului Iisus Hristos, la 4 decembrie se cinsteşte cu deosebită evlavie Sfănta Muceniţă Varvara.
Pe la mijlocul secolului al XVI-lea a funcţionat la Mănăstirea Rousanou un atelier de manuscrise.

Documentarele mele

01.Despre Harry Potter
02.Baby Its Cold Outside - BBC-The Power Of Nightmares
03.The Phantom Victory - BBC-The Power Of Nightmares
04.The Shadows In The Cave - BBC-The Power Of Nightmares
05.The fact of creation
06.De ce nu au pus americanii piciorul pe Luna
07.Spalarea picioarelor din Joia Mare
08.YouTube - Amazing grace Patriarhul Teoctist
09.Sfantul Antonie cel Mare (1) (Irineu Curtescu)
10.Istoria Bizantului
11.Mărturisiri din mlastinea disperării
12.Sfântul închisorilor
13.Amintirile unui pelerin ep:1 Tomis, Niculitel
14.Amintirile unui pelerin ep:2 Mănăstirea Tismana
15.Amintirile unui pelerin ep:3 Mănăstirea Cozia
16.Amintirile unui pelerin ep:4 Mănăstirea Bistriţa
17.Amintirile unui pelerin ep:5 Mănăstirea Govora
18.Amintirile unui pelerin ep:6 Mănăstirea Hurez
19.Amintirile unui pelerin ep:7 Mănăstirea Putna
20.Amintirile unui pelerin ep:8 Mănăstirea Putna 2
21.Amintirile unui pelerin ep:9 Mănăstirea Humor
22.Amintirile unui pelerin ep:10 Mănăstirea Suceviţa
23.Amintirile unui pelerin ep:11 Mănăstirea Neamţi
24.Amintirile unui pelerin ep:12 Mănăstirea Neamţi
25.Amintirile unui pelerin ep:13 Mănăstirea Sihăstria
26.Amintirile unui pelerin ep:14 Mănăstirea Iaşi
27.Amintirile unui pelerin ep:15 Mănăstirea Maramureş
28.Amintirile unui pelerin ep:16 Mănăstirea Sâmabata de sus
29.Amintirile unui pelerin ep:17 Mănăstirea Covasna
30.Amintirile unui pelerin ep:18 Mănăstirea Snagov
31.Amintirile unui pelerin ep:19 Mănăstirea Cernica
32.Amintirile unui pelerin ep:20 Mănăstirea Argeş
33.Pelerinaj in Sfintele locuri
34.Sfânta lumină
35.Ţara Sfântă neterminat
36.Pelerinaj la mănăstirile din Ucraina
37.Pelerinaj la locurile Sfinte
38.Istoria Ortodoxiei
39.Viaţa Lui Iisus povestit copiilo29r
40.Conspiracy - Alex Jones - The 30Microchip
41.Dovezi impotriva teoriei lui Darwin, Discovery ne minte
42.Numărotarea inversă spre sfârşitul lumii
43.Who Wrote The Bible
44.Zeitgeist
45.Avortul chirurgical
46.Biblia Secreta - Apocalipsa dupa Ioan
47.Dovezi ale existentei raiului
48.În pântec
49.Teoria Conspiraţiei - Green Science
50.Teoria Conspiraţiei - Panica satanica
51.Secret.Space.-.Illuminati.Conquest.of.Space
52.911 In Plane Site
53.Atacul terorist de la 11 sept. 2001 şi prăbusirea W. T. Center
54.Biblia secreta - Rivalii lui Iisus
55.The Illuminati
56.What the bleep do we know
57.Arca lui Noe - A existat vreun potop universal
58.Arca lui Noe - Ce s-a întâmplat cu ea
59.Arca lui Noe - Fapt sau legendă
60.Chivotul Legământului - Pierdut sau ascuns
61.Cuptorul de foc - A putut cineva sa-i supravietuiasca
62.Israel si Biblia 1
63.Israel si Biblia 2
64.Israel si Biblia 3
65.Israel si Biblia 4
66.Lupta dintre David şi Goliat - Adevăr sau mit
67.Misterele originii omului
68.Moise - Cele 10 porunci - Table de la Dumnezeu
69.Moise - Miracolul de la Marea Roşie-S-a întâmplat cu adevă
70.The Forbidden Book - History of the Bible
71.Turnul Babel - Realitate sau legenda
72.Zidurile Ierihonului - S-au prăbuşit ele într-adevăr
73.Open My Eyes Dear Lord (subtitled)
74.EndGame - Blueprint For Global Enslavement
75.Moartea
76.NADEJDA - O marturie uimitoare din Rusia
77.Şcoala părinţilor
78.Viaţa după viaţă
79.Cetăţile puterii
80.An Inconvenient Truth
81.Illuminati mystery Babylon - The hidden elite of Israel ame
82.Mysteries Of Egypt
83.Nostradamus 500 years later
84.Nostradamus His Life and Prophecies
85.Omul - coroana creaţiei
86.Originea vieţii, evoluţia şi designul inteligent
87.Miracle in the cell
88.The Story Of Paul The Apostle
89.Interviu P.Cleopa 4.26 ore
90.Interviu P.Cleopa Junior 37 minute
91.Interviu P.Dumitru Staniloaia
92.Dragostea - Conf.Nimic nu smereşte mai mult decât dragostea
93.Noaptea nunţii – Părinte Tănase
94.Căsătoria de probă Nicolae Tănase de la Valea plopului
95.Danion Vasile - Duhovnicul
96.Şerpii Maicii Domnului film foarte interesant
97.Botezul in biserica ortodoxa-videoconferinta Parintele Macarie Manastirea Oituz din Bacau
98.Lavra Pecerska
99.Microcipul
100.Opreste-te si cunoaste ca Eu sunt Dumnezeu - Nichifor Horia
101.Sex urmari SIDA
102.P.Amfilohie Branza – Casat. si calug.,2 cai de mant - ASCOR Bacau 2003
103.P.Amfilohie Branza - Conferinta 12No 07 (cu Pr. Moise)
104.P.Amfilohie Branza - Intoarcerea la Hristos 2 [ASE-mar 07]
105.P.Amfilohie Branza - Taina faradelegii in Romania 1
106.P.Amfilohie Branza - Despre monahism (interviu 2005)
107.P.Rafail Noica - Conferinta Alba Iulia_2003
108.P.Rafail Noica - Teologia si monahismul (Buc. 11nov.2003)
109.Danion-Vasile__Despre-boala__Focsani
110.Danion Vasila - evanghelia-versus-iuda1
111.Danion vasile - Brasov 2007, Postul - intre traditie si modernitate
112.Danion Vasile - conferinta Arad
113.Danion Vasile - evanghelia-versus-iuda-intro-dan-puric
114.Fata nevazuta a prostitutiei legalizate - Dr.Pavel Chirila. Pr.Vasile Gavrila, Prof.Univ
115.P.Arsenie - Despre Sfanta Spovedanie si Sfanta Impartasanie - Constanta 2004
116.Pr. Tudor Budeanu - 29Noiembrie2007 Linistea lui Hristos si stresul lumesc
117.Dan Puric - 19.02.2008
118.P.Dionisie - Conferinta 22Noiembrie2007
119.Danion Vasile - Modele pentru secolul 21(Iasi 1.04.2008) I
120.Dan Puric - Sighet_mpg1_cd 1
121.Maica Ecaterina - Conferinta 7Noiembrie2007
122.P.Savatie Bastovoi - ASCOR-Craiova 1
123..Dr. Pavel Chirila - Conferinta de presa 25noi2008 - vaccin SILGARD
124.Maica Ecaterina - Iasi 16 Dec 2008 I
125.Omul contemporan si Dumnezeu - Pitesti 1
126.P.Efrem de la M.Vatopedu - Muntele Athos conferinta 2002
127.P.Efrem Sihastrul - Conferinta ASCOR Iasi 30oct2008
128.P.Arsenie - cateva cuvinte de folos din 22.03.2008
129.P.Arsenie - Interviu august 1998
130.P.Arsenie - Interviu septembrie 1998
131.P.Arsenie Papacioc - Cuvant in biserica mansatirii Sf
132.P.Arsenie - Despre ecumenism si ascultare int. Aug 2005
133.P.Arsenie Papacioc – Despre familia Creştina 1998
134.P.Arsenie Papacioc - Despre post
135.P.Arsenie Papacioc - Interviu 2001
136.P.Arsenie Papacioc - INTERVIU anastasia-1
137.P.Arsenie Papacioc - INTERVIU ASCOR 1999
138.P.Arsenie Papacioc - Dumnezeu ne vrea numai pentru El
139.P.Sofian Boghiu - Predica la Nasterea Mantuitorului
140.Despre sihastri
141.Duhovnici romani despre ecumenism 2007
142.Man. Esphigmenou ATHOS persecutata pt. antiecumenism
143.O convertire tulburatoare , Dumnezeu impotriva diavolului
144.P.Gheorghe Calciu - interviu tv
145.P.Macarie-despre MaicaDomnului
146.P.Proclu (Nicau) - Mitocul Balan - 01
147.P.S. Iustinian Chira - 'Aceasta este viata mea'
148.P.Selafiil de la Noul Neamt - De vorba cu Parintele Selafiil de la Noul Neamt
149.Pr. Adrian Fageteanu
150.Fundatia Anastasia - Mame si Calugari (Frasinei)
151.Lavra Pecerska - Calea calugarului (Rusia 2007) [RO]
152.Lavra Pecerska - Viata in manastire
153.Manastirea Valaam
154.PiU 1-Lavra Poceaev
155.PiU 2-Lavra Pecerska
156.PiU 3-Man Sf Pantelimon
157.Putna - Spalarea picioarelor in Joia Mare
158.Sfintirea Man. Petru Voda - 8.11.2005
159.Taina Smereniei - Putna, Joia Mare 2004 , spalarea picioarelor
160.Cresterea copiilor: Choices
161.Cresterea copiilor: Doctors for life - In your face
162.Cresterea copiilor: Man Crown of Creation
163.Freemasonry - From Darkness To Light (1991)
164.Globalismul papocentric(documentar ortodox grecesc 2006)
165.Invazia pagana: Cacialmaua secolului
166.Invazia pagana: De la fizica la metafizica
167.Invazia pagana: Invazia oamenilor zei
168.Invazia pagana: Meditatia, cale spre deceptie
179.Invazia pagana: Religie vs. Crestinism
170.Invazia pagana: Usi de intrare catre satan
171.We Feed The World
172.Why You Should Refuse To Be Microchipped
173.Avortul: 01.Abortion. Q&A
174.Avortul: 02.Abortion. The abortionists
175.Avortul: 03.Massacre of Innocence
176.Avortul: 04.Baby terminators
177.Avortul: 05.In noi este viata
178.Avortul: 06.Lasati copilasii
179.Avortul: 07.O chestiune de valoare
180.Avortul: 08.Ultrasunete - O fereastra spre interior (HR)
181.Avortul: 09.Vita umana prima merviglia
182.Avortul: 10.Abortion. Procedures explained
182.Avortul: 10.Real surgical abortion
183.Avortul: 11.Aborted Kids 1
183.Avortul: 11.Aborto
183.Avortul: 11.Civil War
184.Avortul: 12.Hard Tuth
184.Avortul: 12.Killing a Life
184.Avortul: 12.Real abortion
185.Avortul: 13.Aborted Kids 2
185.Avortul: 13.One.3 Million
185.Avortul: 13.Eu Te Iubesc
186.Avortul: 14.Abortion is Wrong
186.Avortul: 14.ChooseLIFE
186.Avortul: 14.Cruel truth about abortion
186.Avortul: 14.Eagle - Mother Teresa - American Holocaust
186.Avortul: 14.Facts
186.Avortul: 14.Fight against abortion
186.Avortul: 14.Free
186.Avortul: 14.Give the opportunity to live
186.Avortul: 14.I made a mistake
186.Avortul: 14.I regret
188.Avortul: 15.It's a child not a choice
187.Avortul: 15.I Want To Live - Je veux vivre
187.Avortul: 15.Just the Facts
187.Avortul: 15.Our Babies
187.Avortul: 15.Pilula_contraceptiva cu subtitrare
187.Avortul: 15.Stop Abortions
187.Avortul: 15.Una bebe... english
187.Avortul: 15.What will you do
187.Avortul: 15.Women Testimonials
187.Avortul: 15.World's Holocaust
187.Avortul: 15.Fara nume
188.Cresterea copiilor: Cine leagana copilul
189.Cresterea copiilor: Cresterea copiilor in Occident
190.Cresterea copiilor: Influenta calculatorului asupra copilului
191.Cresterea copiilor: Lasati copilasii
192.Cresterea copiilor: No second chance
193.Cresterea copiilor: Sexul Minciuni si mit
194.Athos - Prodromu [05.11.2004]
195.Cuv. Dionisie Ignat - Kolciu - Athos
196.Manastirea Marea Lavra
197.Manastirea Prodromu
198.Romanii la Sfantul Munte Athos
199.2005- Sfantul Munte Athos - Un rasarit de soare la Athos
200.Muntele Athos - in limba engleza
201.Vatopedi 1- Lumina neinserarii
202.Viata monastica din Sfantul Munte Athos
203.Vatoped
204.Athos - Cuvinte calauzitoare_2007
205.Schitul romanesc Lacu (o foarte frumoasa slujba)
206.Invazia pagana: 01 Hallowen Capcana sau amuzament
207.Invazia pagana: 02 Invazia oamenilor zei
208.Invazia pagana: 03 MEDITATIA deceptie
209.Invazia pagana: 04 Orient seduce occid
210.Invazia pagana: 05 Caderea NEW AGE-ului
211.Invazia pagana: 06 Evolutionismul Confuzia secolului
212.Invazia pagana: 07 Evolutionismul De la Fizica la Metafizica
213.Invazia pagana: 08 Intelegerea adev despre Anticrist
214.Invazia pagana: 09 Secretele controlului mintii
215.Invazia pagana: 10 Imparatia zilelor de pe urma
216.Invazia pagana: 11 Templul Judecatii de Apoi al lui JS
217.Invazia pagana: 12 Religie contra Crestinism
218.Invazia pagana: 13 Usi de intrare catre Satan
219.Pros.Teofan, Inmormantarea
220.La crestetul Sfintilor. Pe urmele Sfantului Ioan Iacob
221.Pr. Lavrentie – Frasinei Inmormantarea
222.Preot Ghelasie_Inchinarea_Chip de icoana sa-mi fie totul
223.Sfantul Ilie Lacatusu. Marturii ale credinciosilor (CD-2006)
224.Bogatul Nemilostiv si Saracul Lazar
225.Paraclisul Maicii Domnului - Theodoros Vasilakos
226.Par.Argatu Despre farmece vraji si puterea diavolului
227.Parintele Argatu Vederea unui suflet dupa moarte
228.Pr. Efrem M.Vatopedu - Muntele Athos-teologie
229.Pr. Efrem M.Vatopedu - Muntele Athos conferinta
230.Pr. Efrem M.Vatopedu - Teologie-2002
231.Parintele Paisie de la Sihla
232.Parintele Sofian - Despre Smerenie
233.Pr.Sofian - Despre curatirea launtrica
234.Pr.Sofian - Despre rugul aprins
235.Pr.Sofian
236.Pr.Sofian - Tinerii-si-biserica
237.Pr.Tanase - Dialoguri libere cu studentii
238.Pr.Cleopa - Cuvant-catre-tineri
239.Pr.Cleopa - Despre-sfintii-romani
240.Pr.Cleopa-jr - Secte, Judecata de apoi, Reincarnare etc.1994
241.Pr.Cleopa - Nunta crestina, reguli despre nunti
242.Pr.Cleopa - Rabdare rabdare rabdare
243.Pr.Cleopa - Rugaciunea-inimii 1994
244.Pr.Cleopa - Treptele rugaciuni
245.Pr.Cleopa - Viata-in-pustie2
246.Pr.Cleopa - Viata in pustie Intalnirea cu un OZN
247.Par.Ioanichie Balan despr. fam. si crest. copiilor
248.Par.Ioanichie si P.Iustin secv. intalnire sept.2005
249.Parintele Iustin despre neam de tara
250.Ier.Savatie Bastovoi - Savatie la Zimbor
251.Ier.Savatie Bastovoi - Constanta
252.Pr.Vasile Gavrila: Fata nevazuta a prostitutiei legalizate
253.Alistarh Cojocaru: Nimic nu smereste mai mult decat dragostea
254.Conferinta-dan-puric-constanta
255.Dan-Puric-Craiova-Video
256.IOAN Vladuca - oct.2005 - conferinta ZALAU 1
257.Pr. Amfilohie Branza - Credinta, nadejdea si dragostea
258.Pr. Amfilohie Branza - Taina faradelegii in Romania
259.Par Ioanichie - Despre Sihastrii
260.Parintele Iustin Parvu-FILM DE SORIN DUMITRESCU
261.Parintele Nicolae Tanase - Postul in familie si familia in post
262.Pr. Nicolae Tanase - Iubire si senzualitate
263.Pr.Nicolae Tanase-Tinerii si sfarsitul lumii
264.Danion Vasile, Iasi 2007 - Iubirea care ne lipseste
265.Cleopa si Paisie
266.Sfintii-inchisorilor Danion Vasile
267.P.Nicolae Tanase - Tinerii si provocarile societatii contemporane
268.P.Tanase - Dialoguri libere cu studentii
269.P.Teofil Paraian - Conferinta Fac. de medicina din bucuresti
270.P.Teofil Paraian - Serile filocalice 1999
271.P.Teofil Paraian - Serile filocalice 2002
272.Pr. Tanase - Iubire si senzualitate
273.C-tin Necula_ Firescul tineretii
274.P.Constantin Necula - Atat iubesti cat daruiesti
275.Cuvant staret Efrem - mic
276.P.Amfilohie Branza - Casatoria si calugaria, doua cai de mantuire
277.P.Constantin galeriu - Placerile lumii si bucuriile harului divin
278.Ierom Hrisostom Radasanu - Calea adevarul si viata
279.P.Savatie Bastovoi - Casa armatei Cluj Napoca
280.P.Savatie Bastovoi - Conferinta Contanta
281.P.Savatie Bastovoi - Puterea tamaduitoare a iubirii,
282.Boboteaza 2009 - Petru Voda
283.Maica Siluana - Despre bucurie
284.Maica Siluana Vlad' Tineretea, varsta intrebarilor Craio apr 2005
285.P.Arsenie Muscalu - Ce este Viata in Biserica [2003]
286.P.Macarie - Restaurarea omului in biserica
287.P.Rafail Noica - Serile Filocalice
288.P.Arsenie P. - Biserica
289.P.Arsenie P. - Interviu-august-1998
290.P.Arsenie P. Pr.-Vasile - Despre-duhovnicie
291.P.Arsenie Papacioc - INTERVIU ASCOR 1999
292.P.Arsenie Papacioc - Marturisirea Adevarului
293.P.Dumitru Staniloae - Convorbiri duhovnicesti - Cernica
294.P.Dumitru Staniloae - Despre Dumnezeu
295.P.Dumitru Staniloae - despre rugaciune
296.P.Dumitru Staniloae - interviu Sorin Dumitrescu
297.P.Ioanichie Balan
298.P.Iustin - Catre diaspora
299.P.Iustin Parvu - Interviu cu Sorin Dumitrescu
300.P.Iustin Parvu - Cuvant pentru pelerini 6mai2008
301.P.Iustin Parvu - Despre neam
302.P.Paisie de la Sihla
303.P.Rafail (Noica) - Sinaxa Ramet 9 nov 2006
304.Petre Tutea - Intrerviu
305.P.Iustin Parvu - 25August2007
306.Danion Vasile, interviu cu Vladica Ipolit, Chisinau 2007
307.P.Argatu - Interviu - Despre farmece , vraji si puterea diavolului
308.P.Argatu - Vederea unui suflet dupa moarte
309.P.Arsenie Papacioc - Pr.Vasile Gavrila - Despre duhovnicie
310.P.Teofil Pârâian - Interviu ASCOR
311.Prea Sfintitul Justinian Chira Interviu
312.Predica Danion - 15 feb 2009
313.The Illuminati (2005)
314.Codul lui DaVinci - un raspuns ortodox
315.Despre demonizati - interviuri , filmari slujbe
316.new age - o abordare ortodoxa
317.satanismul-in-muzica-rock
318.Teoria conspiratiei - Locuri secrete
319.Meteora - Manastiri langa cer [RO]
320.Meteora - Stancile Domnului
321.Meteora - Catacombele cerului
322.Meteora - Intre cer si pamant
323.Sf. Nectarie
324.Sf.Nectarie 15 oct 2006
325.Moastele Sf. Nectarie la Torino - 2007
326.Tara Sfanta - Sfintele locuri.Ierusalim
327.Amaranta-hramul Sf Munte Athos
328.Athos se conjuga la timpul bizantin
329.Conferinta cu calugarite
330.Pr-Adrian-Fageteanu__Lainici__Interviu-Oltenia-TV
331.Despre Constantin Noica
332.Monahul - Pr. Cleopa
333.P.Sofian Boghiu - Un om pentru eternitate
334.Maica Siluana (Vlad) - interviu Pro Tv
335.Pros.Teofan inmormantare
336.Duminica Ortodoxiei(16-03-1997)
337.P.David - Predica la Duminica femeii garbove
338.Predica
339.Predica P.Melchisedec Velnic - Duminica saracului Lazar
340.Provita: Bonus DVD 2007 pr. Tanase si P.M.Bacanu
341.Provita: interviu Pr. Tanase 2004
342.Provita: O zi la Provita Valea Plopului 2007
343.Provita: Urcus 1994 - Pro Vita
344.Provita: Valea Plopului 1995
345.Provita: Valea Plopului documentary 2007
346.Bizant - Imperiul pierdut
347.Interviu Parintele Cleopa Ilie TVRi
348.Intronizarea IPS TEOFAN (Trinitas TV)
349.Manastirea Danilov - prigoana impotriva Bisericii
350.Manastirea Tesaloniki
351.Pecerscaia Obitel - Viata la Manastire (CD-2006) (Ru)
352.Manastirea Sfantul Pantelimon
.Canonul Cel Mare al Sfantului Andrei Cripteanul – video

.Tudor Gheorghe - Cu Iisus in celula-VIDEO
353 Credinta Sfintilor ep 1-6 Netradus
354 Marturisiri din inchisoare
355 Meteora Titrat direct
356 O minune a Maicii Domnului - Rusia
357 Procesiuni Israel
358 Segodnya Uvolneniya ne Budet ‘59 – A. Tarkovsky & Aleksandr Gordon
359 Sfanta Elena
360 Sfanta Pavel
361 Steamroller and the Violin (1960, Tarkovsky)
362 Zeitgeist Addendum HUN
363 Marturisiri din Rusia
364 Parintele proclu Nicolau - filmulete
365 Parastas P.Gheorghe Calciu Dumitreasca noembrie 2008
366 Inmormantarea P.Gheorghe Calciu Dumitreasca
367 Filmulete filmate in biserica Adormirii Maicii Domnului din Iasi 43 de filmulete diverse,vecernii, tv,sfintirea altarului, concert, simpozion,cor,rugaciuni,colinde

Filmele mele pe tema crestinatatii

1. Iisus din Nazareth
2. Samson şi Dalila
3. Apostolul Toma (Varianta 2)
4. Evanghelia după Ioan
5. David
6. The navity story
7. Ostrov
8. Achilina din Saklivery
9. Ester
10. Jeremiah
11. Iosif
12. Prinţul din Egipt (desene)
13. Sfânta Mucenita Anastasia
14. Solomon
15. Fiul risipitor
16. Avraam
17. Sfânta Filofteea
18. Sfântul Dimitrie izvoritorul de Mir
19. Sfânta Maria Egipteanca
20. Drama unei Privighetori
21. Sfântul apostol Toma (varianta 1)
22. Sfântul Mare Mucenic Pantelimon
23. Sfântul Mare Mucenic Hristofor
24. Viaţa Sfântului Apostol şi Evanghelist Marcu
25. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe
26. Sfânta Teodora
27. Viaţa Sfântului Barsoum El Enrian
28. Viata Sfântului Mucenic Mina
29. Joshua la Jerihon ciclul:Mari eroi al bibliei
30. Judecata lui Solomon ciclul:Mari eroi al bibliei
31. Viaţa Sfinţilor Mucenici Epictet şi Asiton
32. Sfântul Ciprian şi Justina
33. Viaţa şi pătimirea Sfintelor Muceniţe Perpetua şi Felicitas
34. The 10 Commandments 1956
35. Istoria lui Dumnezeu
36. The 10 Commandments 2007
37. Viaţa Sfintei Muceniţei Arapisma
38. Demetrius and the Gladiator
39. Viaţa Sfintei Muceniţei Damiana
40. Avraam netradus
41. Sfântul Agapie
42. Numele trandafirului
43. Fraţii Karamazov
44. Călătoria pelerinului
45. Quo Vadis
46. Desene Animate: Avraam, Cain şi Abel, Daniel and the Lion’s
47. Desene Animate: David si Goliat, Joshua & the battle of Jericho,Creation and the Floor
48. Patimile Lui Hristos
49. Viata şi pătimirea Domnului Iisus Hristos (Ierodiacon: Visarion Iugulescu)
50. The robe: Camasa Lui Hristos
51. Îngerul digital
52. Apocalipsa Lui Ioan
53. Viaţa Sfântlui Ioan cel Milostiv
54. Viaţa Sfântlui Nicolae Velirimovici
55. Sfantul Pavel
56. The Bible - Genesis, The Creation and The Flood (1994)
57. Barabas
58. Îngerul digital 2
59. Raiul şi iadul
60. Ciprian şi Iustina
61. The Story of Ruth
62. Andrei Rubliov
63. Emisarul Titrat
64. Icoanele nu sunt Idoli - Explicare Românesc
65. Revolutionary 1 Netradus
66. Revolutionary 2 Netradus
67. The Messiah - Prophecy Fulfilled (2004)
68. Sfânta Muceniţă Fevronia
69. Jesus (1999) - The Bible Series Vol 01.
70. Moses - The Bible Series Vol 03.
71. Jacob - The Bible Series Vol 02
72. Joseph Of Nazareth - The Bible Series Vol 17
73. Decalog film polonez 10 parţi
74. Judas - The Bible Series Vol 15
75. .Mary Magdelene - The Bible Series Vol 14
76. Viaţa lui Moise
77. Viata Sfantului Macarie cel Mare
78. Viaţa Sfântului Ioan Colov
79. Viaţa Sfintei Varvara
80. Visual Bible - Acts. Faptele Apostolilor
81. Viaţa Sfântului Mucenic Nichifor
82. Binecuvântată fii, închisoare (2002)
83. Casuţa zburătoare ep:3 .
84. Casuţa zburătoare ep:4
85. Casuţa zburătoare ep:5
86. Casuţa zburătoare ep:6
87. Casuţa zburătoare ep:7
88. Casuţa zburătoare ep:10
89. Casuţa zburătoare ep:11
90. Casuţa zburătoare ep:12.
91. Casuţa zburătoare ep:13
92. Casuţa zburătoare ep:14
93. Casuţa zburătoare ep:15
94. Casuţa zburătoare ep:16
95. Casuţa zburătoare ep:37
96. Casuţa zburătoare ep:38
97. Casuţa zburătoare ep:44
98. Casuţa zburătoare ep:45
99. Casuţa zburătoare ep:46
100 Casuţa zburătoare ep:47
101 Casuţa zburătoare ep:49
102 Casuţa zburătoare ep:50
103 La început a fost cuvântul Lipsa traducere
104 Groaza iadului
105 Matthew - Visual Bible l Lipsa traducere
106 The Story of Jesus - The Jesus Film Project Lipsa traducere
107 The Bible In the Beginning 1966
108 Viata Sfantului Petru Vamesul
109 Luther
110 The Omega cod
111 Idiotul dupa un roman de Dostoevsky
112 Calauza - Stalker (Andrei Tarkovsky, 1979)
113 Ivanovo Detstvo-1962-Andrei Tarkovsky
114 Nostalgia - Andrei Tarkovsky 1983
115 Oglinda - Zerkalo (Andrei Tarkovsky, 1975)
116 1.Solyaris - 1972 (Andrei Tarkovsky)
117 Sacrificiu - Offret Andrei Tarkovsky .1986
118 Sfânta Ilaria
119 Sfânta Refqa
120 Sfânta Irina
121 Samson and Dalida (tradus doar jumatatea filmului.)
122 Maestrul si Margareta [2005] part 1-7 si 8 10
123 One Night With The King
124 Naomi si Ruth
125 Viata Lui Iisus
126 Tarul
127 Istoria Creatiei

Sfantul Nectarie

Cine este Sfantul Nectarie?
Asta trebuia ca sa zic acum 5 ani cand fiind de alta religie am inceput sa rasfoiesc din invataturile Ortodoxe.Pe aceea vreme nu stiam de Sfinti, nu stiam ce inseamna un Sfant, de ce este un Sfant si asa cum si acum multi comenteaza al doilea din poruncile Domnului:“Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ. Să nu te închini înaintea lor, şi să nu le slujeşti; căci Eu, DOMNUL, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc fărădelegea parinţilor în copii până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc; şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele”. Această poruncă este împotriva creării unui idol, o reprezentare vizibilă a lui Dumnezeu. Noi nu putem crea nici o imagine care să-L descrie perfect pe Dumnezeu. Să-ţi faci un idol care să-L reprezinte pe Dumnezeu înseamnă să te închini unui dumnezeu fals. Pe vremea acea aveam alte idei, si sincer am si uitat de ele, nu mai stiu cum credeam ca este religia. Si asa am inceput ca sa ma apropiu de ortodoxie.Era toamna lui 2005, ne intorceam cu prietena in Iasi si m-am oprit la libraria Mitropoliei Clujului si mi-am luat o carete, si asta am ales asa, fara sa cunosc nimica despre Sfinti, cum se mai zice: am ales aleatoriu.Era o carte scrisa de un Sfant care mai apoi mi-a marcat viata.Era Sfantul Nectarie.

Sfantul Nectarie:


Cum am ajuns la Iasi?
Poate se aude ciudat, dar este adevarat, poate gresesc sau nu asta doar bunul Dumnezeu stie mai exact.Dar prin rau am ajuns la cel bun.Asta ar fi cea ce am zis mai sus.A face un fan-club inseamna o idolatrie,acum nu cred ca e bine sa povestesc despre fan-club, esentialul este ca a fost un mare pacat.Insa asa am cunoscut pe cineva care coresponda cu mine, si asa am ajuns in Iasi si mai apoi pe 8 Martie 2006 de ziua Sfantului Teofilact Marturisitorul sa ma convertesc si sa redevin crestin .
Cu mult timp inainte de asta, nu stiu data exacta dar cred ca peste 6 luni, mi-a iesit o ciuperca pe picior, care am leacuit cu mai mult feluri de medicamente, insa ba trecea si revenea imediat, si cat timp trecea era o pata inchisa rosie.Si incepea sa se extinda, era destul de mare cand a venit 15 octombrie, era prasnuit Sfanta Parascheva (14 oct),si a fost adus la mitropolia Moldovei si Moastele Sfantului Nectarie.Am stat la rand la pelerinaj din 14 octombrie seara pana a doua zii cand am ajuns in fata Moastelor Sfintei Parascheva si a Sfantului Nectarie.Ne am inchinat si am plecat acasa.Iar acasa am constat marea minune.Ciuperca a disparut, nu ramas nici o pata inchisa, ci a arata exact ca restul corpului, de parca era lipit pe picior si a fost desprins lipitura cea urata.
In aceasi zi a fost dus o particica din moastele de la mitropolie la o biserica noua din cartierul Alexandru cel Bun, unde s-a construit o adevarata catedrala.


Primirea Moastelor Sf.Nectarie 2006 15 oct.:Si a mai trecut timpul , iar prin februarie 2008 am facut niste analize si a iesit foarte rau.Si tot cu ajutorul celor 2 Sfinti Sfinta Parascheva si a Sfantul Nectarie am ajuns foarte sanatos, de 2 ori mi-a iesit rezultatele rele si dupa ce am trecut pe langa moastele lor si rugandu-le sa ma ajute am ajuns la spital unde eram supus la ceva care solicita fizicul in viitor, aveam deja acul de la perfuzie in mana si asteptam randul pentru a face o extragere din corpul meu cu un ac ingrozitor de mare.Stand in rand a venit doctorul si a zis ca nu are rost sa mai astept ca rezultele au iesit altfel decat pentru ce stau, ca nu sunt pentru punctie.Si asa a doua zi m-am dus la un cabinet medical si am refacut analizele si au iesit foarte bune.Si de atunci am inceput sa particit la Sfantul Maslu la biserica cu mostele Sfantului Nectarie.

Sfantul maslu din Iasi:


Sunt foarte hranitoare aceste slujbe, era postul mare din 2008, cand o femeie avea draci si tipa ca un lup in biserica, parintele Lehaci parohul biserici , care este un parinte foarte bun, avand voce de aur, a reusit ca sa linisteasca acea femeie.Am multe amintiri placute de la acea biserica frumoasa .

Prohod biserica Sfantul Nectarie Iasi


Si nu pot uita nici de participarea Prea Sfantului Teofan,Mitropolitul Moldovei la slujba din duminica Infricosatei judecati a anului 2009,am fost acolo si a fost foarte hranitor.

Slujba IPS Teofan din Duminica Judecatii de apoi din biserica Sf. Nectarine 2009:


Parintele Lehaci a fost cu mostele Sfantului si la Onesti si Torino:Sfantul nectarine la Onesti:


Sfantul nectarine la Torino:


La final va poftesc la biserica din cartierul Alexandru Cel Bun din Iasi in fiecare luni de la orele 18oo , Sfantu maslu mai are loc si Miercuri dupa ora 22oo, si Vinerea dimineata.
Manastirea Radu Voda din Bucuresti detine o alta particica din moaste.


Particele din moastele Sf. Ierarh Nectarie au fost donate Catedralei episcopale din Galati
Manifestarile religioase organizate de catre Episcopia Dunarii de Jos cu prilejul implinirii a 100 de ani de la punerea pietrei de temelie a Catedralei si implinirii a 10 ani de la aducerea la Galati a moastelor Sf. Apostol Andrei, au fost amplificate si de darul deosebit pe care IPS Efrem, Mitropolit de Ydra, Spetses si Eghina, l-a facut Catedralei episcopale din Galati, in sensul ca IPS Sa a donat Catedralei o mica particica din moastele Sf. Ierarh Nectarie de Eghina, facatorul de minuni si vindecatorul de boli, acestea ramanand alaturi de particelele din sfintele moaste ale Sfantului Apostol Andrei si ale altor sapte sfinti, pentru ca pelerinii si credinciosii sa li se poata inchina.

Si o alta parte a moastelor se afla la Sinca Veche:

Manastirea rupestra Sinca VecheManastirea rupestra Sinca Veche

Sinca Veche - Istoricul
Manastirea rupestra Sinca Veche este un vechi lacas de cult ce se afla la Sinca Veche, in cotul format de Muntii Fagaras si Perisani, la 45 de kilometri de Brasov si la 22 de kilometri de Fagaras. Locasul de cult se gaseste langa comuna Sinca Veche, sub dealul Plesu. Localitatea in sine se afla in centrul tarii la 30 de kilometri nord de Zarnesti, intre Cocoasa Persanilor la nord si podul peste paraul Bungetu la vest.
In localitatea Sinca Veche se poate ajunge usor cu masina, localitatea fiind amplasata la cativa kilometri de localitatea Persani, pe DN 68, intre localitatile Brasov si Fagaras. Biserica rupestra se afla la circa doi kilometri de localitatea Sinca Veche - toti localnicii cunoscand drumul si putand sa va ofere indrumarile necesare.
Sinca Veche - Manastirea Rupestra
La Sinca Veche se vine pentru legendele si misterul lacasului de cult sapat in piatra. Acestui lacas i s-a dus vestea de "Templul Ursitelor", "Manastirea Sapata in Piatra" sau "Templul de la Sinca Veche", loc de reculegere, de implinire a dorintelor bune, dar si de oaresce fenomene paranormale - dupa parerea unora.
Cunoscut mai mult sub denumirea de "Templul Ursitelor", locasul de cult din Sinca Veche se banuieste ca are o vechime de aproximativ 7.000 de ani si se presupune ca ar fi apartinut aceleiasi civilizatii care a intemeiat "Templul Alb" din Insula Serpilor.
Sinca Veche - Manastirea Rupestra
Sinca Veche apare in acte incepand cu secolul al XII-lea si este cunoscuta, pe langa numeroasele vestigii arheologice inca nevalorificate, gratie istoricului si filologului roman Gheorghe Sincai, a carui famile isi are radacinile aici.
Dat fiind faptul ca Sinca a fost o localitate la granita intre Romania si Imperiul Habsburgic, aceasta a avut o istorie mai napastuita, influentata de comunitatile care s-au perindat in timp pe aici.
Manastirea rupestra nu a putut fi datata cu precizie, versiunea mai des intalnita accepta ca an al aparitiei 1742, moment cand bisericile ortodoxe sunt interzise. Sunt pareri care spun ca manastirea exista de cateva mii de ani, avand origini dacice sau chiar mai inaintate.
Sinca Veche - Manastirea Rupestra
In anul 1789 pastorul reformat din Fagaras scria despre manastire: "Manastirea este taiata in intregime in piatra de cariera si deci nu are acoperis. Este sapata cu pricepere, cu o munca uriasa, demna de mirare. Ferestrele sunt taiate lateral, atat de inguste incat calugarii cand slujesc se plimba cu cartile dupa razele soarelui".
Controversele asupra lacasului sunt legate nu numai de imposibilitatea datarii si a stabilirii originilor sale, a autorilor insemnelor de pe pereti, ci si de arhitectura. Biserica are doua altare, ceea ce ii face pe multi sa sustina ca nu are o origine crestina. Altii sunt de parere ca in timp peretii s-au surpat si au fost unite cele doua biserici, care au existat atunci cand comunitatea de monahi si-a marit numarul.
Sinca Veche - Manastirea Rupestra
Istoricii spun ca templul este unic in lume, insa locul este controversat, iar opiniile sunt diverse. A fost folosit ca loc de refugiu si rugaciune de catre calugarii ardeleni haituiti de Maria Tereza in anii 1700, pentru a trece la catolicism. Cu toate acestea, in nici una din incaperi nu exista vreun semn al crucii.
Deci, toata lumea e de acord ca avem de-a face cu ceva unic. Ascunsa privirilor de un palc de padure, descoperi o adevarata biserica subterana. Pangarita si partial distrusa, de-a lungul timpului, din cauza prostiei si a lacomiei.
Sinca Veche - Stravechiul complex monahal
Drumul porneste din localitate si te conduce prin pustiu, pana la padurice, de unde mai urci cateva minute. Se ajunge apoi la o cruce mare si simpla, din beton, care indica inceputul drumului pe dealul in care se afla acest asezamant. In aceasta zona vegetatia este mult mai abundenta iar padurea este foarte deasa.
Sinca Veche - Manastirea Rupestra
In cele din urma, se ajunge si la ceea ce acum se vede ca un fel de jumatate de umbrela intinsa peste colosul pigmentat cu diferitele straturi de gresie, cafenii sau rosiatice. Trebuie sa te apleci ca sa intri prin tunelul ingust, cat permite prelata montata temporar, dar in subteran te misti in voie, pana la altar.
Sinca Veche - Manastirea Rupestra
In prima camera a asezamantului aflam o incapere relativ mare, cu bolta, al carei tavan a fost scobit, astfel incat, razele soarelui sa patrunda si sa lumineze intregul loc. Asemanarea cu o biserica, a carei clopotnita se deschide spre cer, este foarte mare.
Sinca Veche - Manastirea Rupestra
Manastirea Sapata in Stanca are astazi un aspect mai trist si asta datorita "stradaniei" vizitatorilor de a scrijeli peretii si de a lasa urma trecerii lor pe acolo prin mult gunoi. Tot vizitatorii s-au ocupat si de modificarea configuratiei, largind deschiderile si ferestrele. Pacea de odinioara este deseori omorata de muzica celor veniti la gratar in zona.
Sinca Veche - Manastirea Rupestra
Turla bisericii a fost ridicata din interior, in gresia moale, iar varful e ca un fel de fereastra, de unde o raza de lumina razbate exact in altar. Turnul interior, pe unde intra lumina zilei, este inalt de 10 metri si seamana cu o turla fara acoperis. Traditia populara spune ca pe acolo coboara energiile si ca dedesubt, in pamant, ar exista un tunel de comunicare pana la Cetatea Rasnovului.
Sinca Veche - Manastirea Rupestra
Locasul de cult este compus din incaperi de cult si altare cu sculpturi ciudate. Aici au fost sapate noua incaperi, unite intre ele prin galerii. Cateva incaperi s-au surpat cu mult timp in urma, dar nu numai din cauza ploilor care au sapat in stanca, ci mai ales dupa ce tot felul de indivizi au spulberat pereti intregi, in cautarea unor ipotetice comori.
Sinca Veche - Manastirea Rupestra
Chiar prin comuna Sinca Veche umbla si azi vorba despre activisti de partid care au folosit secera si ciocanul in speranta unei lovituri de pe urma aurului dacic. Acestor vandalisme se adauga si multimea de scrijelituri ramase de pe urma turistilor, de genul "Mimi plus Titi egal love", din cauza carora au fost distruse adevarate icoane "desenate" in roca.
Sinca Veche - Manastirea Rupestra
A doua incapare, de dimensiuni mai mici, adaposteste si altarul acestui lacas. Simbolul asemanator lui Yin-Yang (o clepsidra) precum si Steaua lui David dau de gandit arheologilor si celor care studiaza istoricul locului.
Sinca Veche - Manastirea Rupestra
Din intregul complex, doar in altar au supravietuit aceste doua urme ale trecutului. Mai sunt si unele semne despre care unii sustin ca ar insemna Iahve. Preotul de la Sinca Veche spune ca aceste insemne nu au mai mult de cateva decenii, dar ca atunci cand a intrat in slujba aici (acum mai bine de 30 de ani) aceste simboluri existau deja.
Sinca Veche - Vatra a multor traditii
Dupa parerea unora, aici au avut loc si fenomenele paranormale, viziuni si vise premonitorii. Aceste, spre intarirea misterului, sunt dublate de aparitia pe pelicula fotografica a unor sfere albe, invizibile in momentul fotografierii.
Sinca Veche - Manastirea Rupestra
Dealul Plesu, pe care este construit Templul Ursitelor este locul unde tinerii din zona arunca, din cele mai vechi timpuri, o roata pe care leaga paie carora le dau foc. Localnicii au credinta ca astfel isi vor afla ursita si se vor casatori pana la sfarsitul anului. Traditia se respecta de trei ori pe an, de Sfantul Gheorghe, la Lasata Secului, inainte de Pasti si la Schimbarea la Fata a Domnului.
Sinca Veche - Manastirea Rupestra
Localnicii vorbesc despre "Templul ursitelor", pentru ca in acest loc s-ar implini dorintele celor care vin sa se roage. Mai era si alta credinta, pastrata si azi, dar in mica masura, insa urmata cu strasnicie in vremuri imemoriale.
Oamenii din zona erau convinsi de puterea extraordinara care se ascunde sub piatra, asa ca intrau in galerii si lasau acolo icoane, haine, apa si mancare. Credeau ca lucrurile acelea se incarca astfel cu o energie deosebita, pentru ca apoi veneau, recuperau totul si consumau mancarea, purtand si hainele, iar icoanele erau duse acasa, in speranta ca vor transfera macar o mica parte din "sufletul" pamantului in caminul si in viata lor.
Sinca Veche - Manastirea Rupestra
Sinca Veche - Starea actuala
Mai sus de complexul locasului rupestru s-a infiintat si o manastire in cinstea Sfantului Nectarie Taumaturgul. In privinta vechiului lacas, acesta este clasificat drept un monument de categorie A, in limbaj birocratic, ceea ce inseamna ca e de interes national, asa cum e trecut pe lista monumentelor istorice din tara asta.
Maria Bagiu - Marino, conform pseudonimului literar - a lucrat ca medic epidemiolog, la Brasov, iar in 2004 a iesit la pensie. In acelasi an ea a pus si bazele Fundatiei Ortodox-Culturale "Maica Sfanta - Bucuria Neasteptata".
Sinca Veche - Manastirea Rupestra
Ea a descoperit grota inecata in vegetatia scapata de sub control, prin care stapani erau doar serpii. A reusit sa atraga in scurt timp de partea ei autoritatile locale, facand un parteneriat de pe urma caruia Primaria Sinca Veche i-a concesionat pamantul considerat sacru, in timp ce Consiliul Judetean Brasov a refacut drumul din comuna pana la biserica rupestra. La acestea se adauga un studiu geotehnic si geofizic asupra locului, intocmit in 2005.
Sinca Veche - Manastirea Rupestra
Nu trebuie uitat proiectul de construire a "umbrelei" care va apara locul impotriva intemperiilor, realizat de Serban Sturdza, presedintele Ordinului Arhitectilor din Romania. Specialistii vor sa aplice o solutie tehnica ingenioasa, asa incat peisajul sa nu fie modificat. Se va incepe cu inlaturarea stratului de roca de la suprafata, care e deja alterat din cauza infiltratiilor, iar in locul sau va fi montat un amestec de argila si bentonita, armat cu geogrila, iar deasupra va fi asternuta o "patura" vegetala, "acoperisul" urmand sa stea pe o structura din lemn de cateva sute de metri patrati.
Sinca Veche - Moastele Sfantului Ierarh Nectarie Taumaturgul
Mai sus de acest stravechi locas de cult se afla o manastire de calugari ce poarta hramul Sfantului Ierarh Nectarie Taumaturgul. Paraclisul in care se savarsesc slujbele pastreaza cu cinste si o particica din Moastele Sfantului Nectarie.
Sinca Veche - Manastirea Rupestra
Monahii sunt foarte primitori, iar slujbele se fac in mod regulat, spre o continua rugaciune. Staretul, care primeste cu multa bucurie pe tot omul, sta la cuvant de invatatura, fara graba, cu tot cel ce are nevoie de sfat.
Sinca Veche - Manastirea Rupestra
Aici se gaseste si un frumos pangar, cu obiecte de calitate si foarte frumos lucrate. De asemenea, la miruit, parintele slujitor ofera inchinatorilor si o bucatica de vata imbibata cu mir de la Moastele Sfantului Nectarie.
Sinca Veche - Manastirea Rupestra
Sinca Veche este un loc de liniste si rugaciune. Natura este darnica, iar monahii iubitori.
Teofilact-Elek 19 Aprilie 2010

Sfantul Nectarie vindecă o sora de manastire muribunda

În Mănăstirea Sfântul Ioan Teologul o maică s-a îmbolnăvit foarte grav. Avea doar 24 de ani şi se numea Veronica. La început avea dureri de cap, apoi a început să o doară mâna dreaptă. Maicile au dus-o la un spital din Atena unde a stat patru luni şi jumătate şi, cu toate străduinţele medicilor, nu s-a văzut nici o îmbunătăţire. A fost adusă din nou la mănăstire, dar situaţia se înrăutăţea pe zi ce trecea. A fost dusă din nou la spital, dar, după o perioadă, medicii au spus că nu mai au ce-i face, deoarece nu mai are mult de trăit şi dacă vor, maicile pot să o ia la mănăstire.
Îi paralizase picioarele, o mână, iar capul nu mai putea să-l ridice. Permanent avea crize, iar temperatura nu scădea sub 39°. Doctorii au zis că măduva picioarelor se topise, transformându-se într-un lichid. Maica stareţă, împreună cu toate maicile, ştiind că nu mai are mult de trăit, s-au hotărât să o tundă în schima mare.
Dar iată ce ne-a povestit chiar maica Veronica:
„Era în Duminica Ortodoxiei, având o criză şi dureri mari, am văzut-o pe fosta stareţă a noastră care adormise întru Domnul. A venit la mine, m-a luat în braţe şi m-a dus într-o biserică a Maicii Domnului din Patra. În biserică era o Doamnă preaslăvită. Stareţa m-a lăsat într-un colţ şi s-a dus la acea Doamnă, pentru a vorbi cu ea. Am auzit şi eu discuţia lor. Stareţa a întrebat-o: «Doamna mea, ce se va întâmpla cu acest copil şi ce va fi cu crizele?». «Nu fi supărată, aceste crize nu o să le mai aibă». «Vai ce bucurie! a zis stareţa. Dar febra şi durerile de care suferă aşa tare, ce va fi cu ele?». «Să facă puţină răbdare; nu vezi cât se întristează maicile pentru dânsa? Ia gândeşte-te, dacă o vom lua, cât se vor mâhni! Nu fi tristă; nu va păţi nimic!». Şi zicând acestea, a plecat fără să o mai văd.
Apoi, fosta stareţă s-a întors spre mine şi a zis: «Copilul meu, să-i spui stareţei să facă cât mai repede ceea ce s-a hotărât, deoarece va ajuta mult. Ai grijă să nu uiţi ce ţi-am spus». Era vorba despre tunderea în schima mare, dar eu nu ştiam, deoarece în ultimele zile suferisem atât de mult de pe urma durerilor, încât nu mai ştiam ce se întâmpla în jurul meu şi nu mai recunoşteam pe nimeni. Durerile au continuat, iar doctorii au zis maicilor că duminică voi muri.
Sâmbătă am avut dureri foarte mari, iar pe la patru după-amiază am rugat-o pe maica Euniki să-mi facă o injecţie calmantă şi, în curând, am adormit. Nu după mult timp am auzit bătaie în uşă, dar nu am răspuns. M-am gândit în sinea mea: «Oare maica Euniki nu le-a spus că sunt obosită şi vreau să mă odihnesc? Oare cine să fie? m-am întrebat».
Deodată se deschide uşa şi văd intrând o Doamnă preaslăvită, un episcop şi un bărbat înalt care era îmbrăcat cu o manta (astăzi nu se mai obişnuieşte să se poarte aşa ceva). Doamna, văzându-mi privirea mirată, mi-a zis:
– Cred că te întrebi cine suntem şi de unde venim la ora aceasta. Eu sunt de la Mănăstirea Malevi şi de acolo vin, iar Preasfinţitul este Sfântul Nectarie din Eghina, iar el este ucenicul cel iubit al Domnului nostru şi locuieşte aici, este ocrotitorul vostru.
Între timp, s-a apropiat de mine şi mi-a zis:
– Eu am venit şi duminică. Aveam de gând să vin peste câteva zile ca să te ajut, dar ştiind că mâine vei lua schima mare, m-am gândit să vin astăzi şi să te ajut să te ridici, ca să poţi să-ţi începi rânduiala ta şi să te pregăteşti.
– Eu, Doamna mea, nu pot să stau pe picioarele mele, nu pot să mă mişc. Vin câte două-trei maici şi nu pot să mă facă bine. Dar dumneavoastră cum o să mă ajutaţi? Cum pot să-mi fac rânduiala mea, dacă mă doare aşa de tare?
– Copilul meu, de multe ori când copilul are o durere, un necaz, inima mamei doare şi mai mult. Pe mine m-au strigat atâţia copii pentru tine şi inima mea m-a durut. Chiar dacă Dumnezeu avea în planul Lui să te lase mulţi ani la pat, eu m-am rugat Stăpânului Hristos să vin să te vindec astăzi, pentru că inima mea nu mai suporta. Oare nu crezi în puterea lui Dumnezeu?
- Cred, i-am zis eu.
- Cele cu neputinţă la oameni sunt cu putinţă la Dumnezeu, mi-a răspuns ea.
- Atunci de ce, Doamna mea, nu m-aţi făcut bine când aţi venit cu câteva zile în urmă, după cum mi-aţi spus?
- Nu te-am făcut bine, a zis Doamna, pentru că lumea ar fi zis că criza prin care ai trecut te-a adus la sănătate când ţi-ai revenit. De aceea am lăsat pe astăzi, ca să se slăvească mai mult numele lui Dumnezeu.
În chilie aveam un dulăpior şi pe el aveam diferite iconiţe. Ducându-se, Doamna a luat o iconiţă şi venind lângă mine, a zis:
- Uite! Ia această iconiţă ca să înţelegi cine sunt!
Era a Maicii Domnului de la Malevi. În continuare mi-a zis:
– Veronico, acum ai să-mi aprinzi candela?
Asta mi-a zis-o pentru că atunci când eram în spital, am văzut în somn că mă aflam pe un loc înalt şi necunoscut. Era o bisericuţă a Maicii Domnului. Am vrut să merg, dar nu am putut şi atunci am zis: «Preasfânta mea, dacă nu mă faci bine, nu-ţi voi mai aprinde candela». Pentru aceasta mi-a zis cele de mai sus.
Atunci eu, ca şi cum mi-aş fi revenit, am strigat:
– Preasfânta mea, tu eşti?
Zicând aceasta, s-a întors zâmbind, şi apoi a dispărut. În momentul acela revenindu-mi, nu-mi dădeam seama dacă am dormit sau nu, dar am văzut în mâinile mele iconiţa Maicii Domnului de la Malevi. Această iconiţă mi-o adusese un arhimandrit, pe când eram bolnavă în spital.
După ce mi-am revenit, m-am ridicat în picioare, iar în clipa aceea trecea prin dreptul geamului meu maica Nectaria. Am strigat-o să vină înăuntru. În clipa aceea, am sărit în picioare şi am îmbrăţişat-o, înţelegând că s-a făcut o minune cu mine.
Atunci maica Nectaria s-a dus să vestească şi maicilor minunea, dar nu era de găsit niciuna, căci erau toate la Vecernie. În cele din urmă s-a dus în biserică şi a strigat: «Maicilor, veniţi! S-a făcut o minune cu maica Veronica! Este complet sănătoasă!».
Când au venit să mă vadă, eu stăteam în uşă, iar ele au început să plângă şi se pierdeau de emoţie. M-am dus în biserică şi am stat la Vecernie, iar când am ieşit, au tras clopotele ca să-i mulţumim Maicii Domnului. Au fost anunţate rudele şi toţi cunoscuţii. Apoi s-a făcut Acatistul Maicii Domnului şi alte slujbe de mulţumire. În ziua următoare am fost tunsă în schima mare, primind numele de Magdalena”.
După câteva zile a mers toată obştea de la Mănăstirea Sfântul Ioan Teologul, împreună cu maica Magdalena, la Mănăstirea Malevi, ca să mulţumească Maicii Domnului pentru minunea făcută.


Material preluat de pe http://www.ortodoxradio.ro/ortodox/2007/08/27/minunile-de-la-malevi/

Aratarea minunata a semnului sfintei cruci langa Atena in anul 1925

M-am gandit ca sa mai postez ceva, si am sa caut materiale interesante,materiale care ne indruma spre Dumnezeu, sa uitamstresul cea care ne apasa din cauza unor televiziuni care cauta materiale din care sa atraga sute de mii de bieto oameni care cauta de fapt un drum spre Dumnezeu, insa aceste televiziuni ne drogheaza cu fapte ireale, inexistente.Ba ca va fi un cutremur, ba ca mai sunt cateva luni pana pe 21 decembrie 2012, cand va venii acel sfarsit pe care doar ei o cred si pe noi ne otravesc, si de faptul ca Elodia Dinescu este sau nu este, ba e dezgropata , ba e plecata, apoi apar si acele vrajitoare care vorbesc cu tovarasul Nicolae Ceausescu......bla..bla...bla..., si asta am putea continua la nesfarsit.Dar nu este mai frumos sa discutam despre minunile Lui Dumnezeu? Una dintre Minunile il puteti citi mai jos:

Materialul care urmează a fost tipărit în revista „Orthodox Life”, Vol. 22, Nr. 2 (martie-aprilie, 1972), pp. 18-20.
cruce25-ziar
Iată o fotografie cu minunea, aşa cum a apărut în presa vremii…
La începutul secolului XX, şi mai cu seamă în anii ‘20, în Grecia şi la Patriarhia Ecumenică din Constantinopol au apărut puternice curente seculariste şi anti-bisericeşti. Printre diverse acţiuni ale acestor forţe obscure, s-a numărat şi introducerea samavolnică a calendarului gregorian. Calendarul gregorian era mai curând potrivit pentru afaceri, schimburi de capital şi alte activităţi laice, din punct de vedere liturgic, însă, el este practic inutil şi chiar dăunător. În fapt, este imposibil de a reconcilia calendarul gregorian cu Pascalia noastră canonică creştin-ortodoxă. Prin urmare, introducerea unor schimbări în calendarul bisericesc de către o Biserică locală creează o discrepanţă liturgică inadmisibilă în interiorul Bisericii însăşi.

În acea perioadă, un mare număr de creştini din Grecia refuzaseră să accepte aceste schimbări anti-canonice şi anti-bisericeşti, impuse cu ajutorul poliţiei. Aceşti oameni au suferit prigoane, arestări şi privaţiuni de tot felul din partea autorităţilor secularizate.
Dar ochii duhovniceşti ai adevăraţilor creştini ortodocşi au văzut clar, chiar dacă pe atunci ei n-au înţeles pe deplin în ce constă răul noului calendar, acesta fiind de fapt, precursorul şi semnul prevestitor al celei mai mari erezii a tuturor vremurilor - ecumenismul. Aşadar, printre creştinii greci se instalase nedumerirea şi confuzia. Mulţi începuseră să şovăie. Aşa cum arienii, în 351, controlau puterea lumească, reuşind cu sprijinul acesteia să-şi impună erezia lor în întreg imperiul, tot aşa, reformatorii calendarului ţineau sub control puterea de stat în Grecia.
În aceste vremuri tulburi şi vitrege, Atotmilostivul Dumnezeu a văzut necazurile poporului Său. Din nou, ca şi în 351, Domnul a trimis minunata arătare a semnului Preacinstitei Sale Cruci, ca să pecetluiască adevărul şi să-i facă de ruşine pe falşii învăţători.
Arătarea semnului Sfintei Cruci s-a petrecut astfel:
În 1925, în ajunul prăznuirii Înălţării Preacinstitei şi de viaţă dătătoarei Cruci a Mântuitorului nostru, la 14 septembrie potrivit vechiului calendar bisericesc ortodox, se săvârşea privegherea de toată noaptea în biserica Sfântului Ioan Teologul, situată în împrejurimile Atenei. La orele 9.00 seara, în biserică şi în jurul ei se aflau peste 2000 de credincioşi dreptslăvitori, deoarece rămăseseră prea puţine biserici adevărat ortodoxe lăsate deschise din întâmplare de către autorităţile civile. Bineînţeles că o astfel de adunare n-a putut rămâne neobservată de către autorităţi. În jurul orelor 23.00, autorităţile au trimis la biserică un batalion de poliţie „pentru a preveni tulburările ce se pot isca într-o mulţime atât de mare”. Însă din cauza numărului mare de credincioşi adunaţi acolo, poliţia nu a putut să îl aresteze pe preot, nici să întreprindă vreo acţiune concretă, astfel că poliţiştii s-au amestecat cu mulţimea credincioşilor, care deja umpluseră curtea bisericii.
Astfel, în pofida adevăratelor motive ale prezenţei lor acolo, împotriva voinţei lor, dar potrivit Voii lui Dumnezeu, care covârşeşte toată puterea omenească, ei au devenit părtaşi ai minunatei trăiri a mulţimii credincioşilor.
La orele 23.30, pe cer, deasupra bisericii, în direcţia nord-est, a început să se contureze o Cruce luminoasă, strălucind puternic. Strălucirea ce izvora din cruce a luminat biserica şi mulţimea noroadelor; mai mult încă, în razele ei, stelele de pe cerul fără nori au pălit, iar curtea bisericii s-a umplut de o lumină aproape materialnică. Crucea însăşi era alcătuită dintr-o lumină foarte densă şi se putea observa clar că avea forma unei cruci bizantine cu bara de jos înclinată. Această minune cerească a durat o jumătate de oră, până la miezul nopţii; după aceea, Crucea a început să se înalţe încet, pe verticală, ca în rânduiala slujbei Înălţării Sfintei Cruci, când preotul înalţă crucea în biserică. După ce s-a înălţat drept în sus, Crucea a dispărut treptat.
Este cu neputinţă graiului omenesc, a povesti cele petrecute în curtea bisericii în timpul arătării dumnezeieşti. Toată lumea a căzut la pământ, plângând şi cântând slavoslovii, rugându-se şi lăudându-L pe Domnul, într-o singură inimă şi un singur glas. Printre cei ce plângeau se aflau şi poliţiştii, care descoperiseră, pe neaşteptate, în adâncul inimii lor, credinţa curată, precum cea a pruncilor. Mulţimea credincioşilor şi batalionul de poliţie devenise o singură turmă de credincioşi. Cu toţii erau cuprinşi de o dumnezeiască bucurie, mai presus de fire.
Privegherea a continuat până în zori, la ora 4.00, după care tot acest puhoi omenesc s-a revărsat în oraş, ducând vestea minunii petrecute, în urma căreia ei se aflau încă tremurând şi plângând de bucurie.
Unii dintre necredincioşi, sofişti şi inovatori, înţelegând păcatul şi vina lor, dar nevrând să se căiască, au încercat prin orice mijloace să explice sau să tăgăduiască minunea. Faptul că forma Crucii a fost observată atât de viu şi de limpede, ca fiind cea bizantină (numită uneori crucea rusească), cu trei bare transversale, cea de jos fiind înclinată, exclude complet orice argumente în favoarea unui fenomen fizic întâmplător.
Iar faptul că o astfel de apariţie a Crucii a avut loc la apogeul primei mari erezii, ar trebui să-i surprindă pe creştinii ortodocşi prin sensul deosebit al însemnătăţii problemei calendaristice şi a tot ceea ce este legat de aceasta. Nici o persoană de bun simţ nu poate adopta o atitudine superficială, invocând raţionamente seculare ori argumente lumeşti. Inovatorii, asemeni arienilor în 351, au fost lăsaţi fără replică.

Mărturii ale celor prezenţi la arătarea semnului Sfintei Cruci, deasupra bisericii Sfântului Ioan Teologul, de pe Muntele Hymettus – 14 septembrie 1925

Presa vremii relatând despre arătarea minunată a Sfintei Cruci
Ioan D. Glymis, ofiţer de poliţie – acum pensionat, în vârstă de 78 ani
Strada Aristotel, nr. 73, Cartierul Peristeri (o suburbie a Atenei)

„Eram unul dintre agenţii de la Academia de Poliţie, trimişi să oprească săvârşirea slujbei de priveghere din seara aceea, acum mai bine de 50 de ani, în biserica de parohie cu hramul Sfântului Ioan Teologul. Ortodocşii vechi calendarişti îşi ţineau slujbele aici, fiind ajunul praznicului Înălţării Sfintei Cruci [după vechiul calendar]. Fiind o mulţime mare de oameni adunată acolo – mai mult de 2000 de suflete, nu am încercat să îl arestăm pe preot, aşa cum ni se ordonase, ci ne-am aşezat, în linişte, printre credincioşii ce umpluseră curtea ce împrejmuia construcţia bisericii, aşteptând răbdători sfârşitul slujbei. Pe la orele 22.30, am auzit un tumult puternic şi neobişnuit, venind din partea mulţimii, care striga în uimire. Neîntârziat, am alergat să vedem ce se întâmplă… şi am văzut. Toată mulţimea aceea de credincioşi era într-un freamăt şi într-o stare de bucurie duhovnicească fără seamăn. Unii plângeau; alţii, strigând, din adâncul inimii lor: „Doamne, miluieşte!”, îngenuncheau privind spre cer; alţii, copleşiţi de emoţie, îşi pierdeau simţirea pentru câteva clipe. Apoi, şi noi, am privit, şi, ce să vezi? O, minune! O cruce imensă, apărută pe cer, chiar deasupra bisericii, care era acum luminată, dimpreună cu tot locul înconjurător, de razele ce ieşeau dintr-însa. La început, am fost stăpâniţi de frică, dar mai apoi, uitând până şi scopul venirii noastre acolo, ne-am venit în simţiri, îngenunchind şi plângând ca nişte prunci.
E de prisos să mai spunem că, plini de emoţie, am rămas să participăm şi la restul slujbei de priveghere – nu ca prigonitori, ci ca ortodocşi dreptslăvitori, iar dimineaţa, când ne-am întors la Academie, am povestit tuturor despre minunea preaslăvită pe care ne-am învrednicit a o trăi şi vedea.
Imediat după aceasta, s-a făcut o investigaţie oficială, iar noi toţi a trebuit să depunem mărturie sub jurământ, că am văzut Cinstita Cruce limpede, sus pe cer.”


Atanasie Primalis, Conductor de tramvai – acum pensionat, în vârtsă de 80 ani, Strada Kavales, nr. 17, Niceea (o suburbie a Atenei)
„În noaptea aceea a anului 1925, când s-a arătat semnul Sfintei Cruci, făceam ultima cursă cu tramvaiul pe care îl conduceam, pe traseul meu obişnuit. Ajunsesem la staţia Omonia şi întorceam, în zona scuarului, în momentul în care am văzut pe cineva uitându-se în sus şi strigând: „Priveşte! Crucea! Crucea!” În aceeaşi clipă, am apăsat frânele şi am oprit vehiculul. Am scos repede capul pe geamul tramvaiului, şi, o! nevrednicul de mine, am văzut şi eu Preacinstita Cruce a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos slăvit fie Numele Său, strălucind deasupra Muntelui Hymettus. Nu îmi amintesc cât a durat aceasta. Ştiu doar că ce am văzut atunci m-a schimbat într-un alt om; de atunci, toţi membrii familiei mele au devenit fii credincioşi ai Adevăratei Biserici Ortodoxe, păstrătoare a calendarului patristic.”
(material preluat de pe http://traditiaortodoxa.net/?p=226

Legaturii Ortodoxe

  1. MITROPOLII, ARHIEPISCOPII, EPISCOPII ROMÂNEŞTI
  2. BISERICI, MĂNĂSTIRI, PAROHII ROMÂNEŞTI
  3. SITE-URI ALE ALTOR BISERICI ORTODOXE
  4. PAGINI PERSONALE
  5. PAGINI DIVERSE
  6. ALTELE