Candela Bisericii arde pentru toţi!vineri, 6 septembrie 2013

Pacatul iubirii de argint…Nu din trebuinţă e atât de râvnit aurul de către
oameni, cât pentru faptul că mulţimea îşi împlineşte prin el
plăcerile.
  Trei sunt pricinile dragostei de bani :iubirea de
plăcere, slava deşartă şi necredinţa. Cea mai rea dintre
acestea este necredinţa.

  Iubitorul de plăceri iubeşte argintul, ca să-şi
procure dezmierdări printr-însul; iubitorul de slavă
deşartă, ca să se slăvească printr-însul; iar necredinciosul,
ca să-l ascundă şi să-l păstreze temându-se de foamete, de
bătrâneţe, de boară, sau de ajungerea între străini. Acesta
nădăjduieşte mai mult în argint decât în Dumnezeu,
Făcătorul tuturor lucrurilor şi Proniatorul tuturor, până şi
al celor mai de pe urmă şi mai mici vietăţi.
  Patru sunt oamenii care se îngrijesc de bani: cei trei
de mai înainte şi cel econom. Dar numai acesta se
îngrijeşte în chip drept, ca să nu înceteze adică niciodată
de-a ajuta pe fiecare la trebuinţă.
  Toate gândurile pătimaşe sau aţâţă partea poftitoare
a sufletului, sau tulbură pe cea irascibilă (raţiunea), sau
întunecă pe cea raţională. De aceea orbesc mintea,
împleticind-o de la contemplarea duhovnicească şi de la
călătoria prin rugăciune. Din această pricină monahul şi
mai ales cel ce se linişteşte este dator să ia aminte la
gânduri şi să cunoască şi să taie pricinile lor. Astfel poate
cunoaşte, de pildă, cum partea poftitoare a sufletului e
aţâţată de amintirile pătimaşe ale femeilor şi cum pricina
acestora este necumpătarea la mâncări şi băuturi şi
întâlnirea deasă şi neraţională cu femeile înseşi. Dar le taie
pe acestea foamea, setea, privegherea şi retragerea în
singurătate. Iuţimea e tulburată de amintirile pătimaşe ale
celor ce ne-au supărat. Iar pricina acestora este iubirea de
plăcere, slava deşartă şi iubirea de cele materiale. Căci
pentru acestea se supără cel pătimaş, fie că le-a pierdut, fie
că nu le-a dobândit. Şi le fac pe acestea dispreţuirea şi
nesocotirea lor, pentru dragostea de Dumnezeu.(…)


Extras din Filocalia II-Maxim Marturisitorul 


Niciun comentariu:

Legaturii Ortodoxe

  1. MITROPOLII, ARHIEPISCOPII, EPISCOPII ROMÂNEŞTI
  2. BISERICI, MĂNĂSTIRI, PAROHII ROMÂNEŞTI
  3. SITE-URI ALE ALTOR BISERICI ORTODOXE
  4. PAGINI PERSONALE
  5. PAGINI DIVERSE
  6. ALTELE