Candela Bisericii arde pentru toţi!marți, 1 noiembrie 2011

Obositoare şi foarte sâcâitore este frica de cum ne va judeca lumea.

Obositoare şi foarte sâcâitore este frica de cum ne va judeca lumea. Ne chinuie chiar, gândul ,,ce va spune lumea despre noi, ce impresie vom lăsa, cum ne vor judeca ceilalţi?”

Este însă necesar să avem o asemenea frică? Este corect să ţinem seama de judecăţile lumii?

Dacă purtarea noastră este una neatentă, urâtă, smintitoare, da, trebuie să ţinem seama de judecăţile lumii. Dacă însă purtarea noastră este bună (şi pentru un creştin este bună aceea purtare care se face după voia lui Dumnezeu) dar lumii i se pare ciudată religiozitatea noastră provocând ironii şi critici urâte, atunci nu trebuie să ţinem cont de aceste critici.

Cuvântul lui Dumnezeu spune: ,,Nu ştiţi oare că prietenia lumii este duşmănie faţă de Dumnezeu?” (Iacov 4, 4) ,,Trebuie să ascultăm mai mult pe Dumnezeu decât pe oameni” (Fapte 5, 29). Creştinul în cazul acesta trebuie să nesocotească judecăţile lumii (a lumii îndepărtate de Dumnezeu, secularizată) şi să facă ceea ce este plăcut lui Dumnezeu.

Este necesar nu doar să nesocotim ,,ce va spune lumea” rămânând statornici în convingerile noastre dar şi să nu ne fie teamă să vorbim şi să arătăm ceea ce este drept.

Aşadar, să luăm aminte mai mult la Judecata de apoi a lui Dumnezeu, iar de judecata oamenilor să nu ne pese prea mult, dacă ştim că suntem pe calea cea dreaptă.

Niciun comentariu:

Legaturii Ortodoxe

  1. MITROPOLII, ARHIEPISCOPII, EPISCOPII ROMÂNEŞTI
  2. BISERICI, MĂNĂSTIRI, PAROHII ROMÂNEŞTI
  3. SITE-URI ALE ALTOR BISERICI ORTODOXE
  4. PAGINI PERSONALE
  5. PAGINI DIVERSE
  6. ALTELE