Candela Bisericii arde pentru toţi!joi, 20 septembrie 2012

Despre rugaciuniPsaltirea

Acatiste
Ceaslovul

Rugaciunea de fiecare zi a Sfantului Ierarh Filaret al Moscovei:

"Doamne, nu stiu ce sa cer de la Tine. Tu unul stii de ce am nevoie, Tu ma iubesti pe mine mai mult decît pot să Te iubesc eu pe Tine. Parinte, da robului Tau cele ce singur nu stie a le cere. Nu îndraznesc sa cer nici cruce, nici mîngaiere: numai stau înaintea Ta. Inima mea e deschisa Tie; Tu vezi trebuintele mele pe care nu le stiu eu. Vezi si fa dupa mila Ta.. Loveste-ma si ma tamaduieste, doboara-ma si ma ridica. Ma cutremur si tac cu evlavie inaintea vointei Tale sfinte si a cailor Tale celor nepatrunse pentru mine. Ma aduc Tie jertfa, nu am alta dorinta decat numai sa fac voia Ta; învata-ma sa ma rog, singur roaga-Te în mine! Amin."

Despre rugaciune


Tot ce am savarsit fara rugaciune si nadejde buna, ne este pe urma vatamator si fara pret (Sf. Marcu Ascetul)


Roaga-te staruitor la orice lucru, ca unul ce nu poti face nimic fara ajutorul lui Dumnezeu (Sf. Marcu Ascetul)


Nimic nu ajuta mai mult lucrarii ca rugaciunea si pentru a castiga bunavointa lui Dumnezeu, nimic nu e mai de folos ca ea (Sf. Marcu Ascetul).


Rugăciunea nu este urmarea meritelor noastre, ci a îndurării lui Dumnezeu.

(Toma d'Aquino)

Rugăciunea este respiraţia sufletului.

(Ellen G. White)

Rugăciunea este o iarbă de vindecare şi de folos, dar, dacă nu ştim unde se cade s-o punem, nu vindecă boala noastră.

(Sfântul Ioan Gură de Aur)

Rugăciunea este unitatea de măsură a dragostei.

(Sfântul Augustin)

Rugăciunea este cuvântul omului către Dumnezeu.

(Teofil Părăian)

Rugăciunea este cheia dimineţii şi zăvorul serii.

(Mahatma Gandhi)

Rugăciunea este, după fiinţa ei, apropierea şi unirea omului cu Dumnezeu; iar după lucrare, rugăciunea este puterea susţinătoare a lumii, împăcarea cu Dumnezeu.

(Sfântul Ioan Scărarul)

Rugăciunea este o bucurie care înalţă mulţumire.

(Sfântul Isaac Sirul)

Rugăciunea este expresia unui suflet religios care recunoaşte o putere supranaturală care-i asigură eliberarea din înlănţuirea limitelor personale şi cosmice.

(Petre Tutea)

Rugăciunea constituie o înălţare a intelectului către Dumnezeu; ea este o conversaţie a intelectului cu Domnul.

(Evagrie din Pont)

Aceasta este rugăciunea adevărată: a tăcea şi a asculta vocea fără cuvinte a lui Dumnezeu din adâncul inimii, a înceta să lucrezi de unul singur, a pătrunde în lucrarea lui Dumnezeu. (Kallistos Ware)


Rugăciunea este lucrarea credinţei, arătarea celor nădăjduite, iubirea realizată, mişcarea îngerească, puterea celor fără trupuri, descoperirea inimii, nădejdea mântuirii, semnul sfinţirii, devenirea sfinţeniei, cunoaşterea lui Dumnezeu, unirea Duhului Sfânt, bucuria lui Iisus, veselia sufletului, mila lui Dumnezeu, semnul împăcării, pecetea lui Hristos, steaua de dimineaţă a inimilor, descoperirea lui Dumnezeu, izvorul tăcerii, pecetea lăcaşului îngeresc. (Sfântul Grigorie Sinaitul)


O rugăciune, în cea mai simplă definiţie, este doar o dorinţă îndreptată spre ceruri.

(Phillips Brooks)

Rugăciunea este cea mai puternică armă a creştinului. Rugăciunea este cea care ne face eficienţi, ne face fericiţi, rugăciunea ne dă toată forţa necesară pentru a duce la îndeplinire cele ce ne sunt cerute de Dumnezeu. Da, toată viaţa ta poate şi trebuie să fie o rugăciune!

(Sfântul Josemaria Escriva)

Rugăciunea este cântecul inimii.

(Kahlil Gibran)

Rugăciunea este o stare de permanentă recunoştinţă.

(Sfântul Ioan de Kronstadt)

Rugăciunea este deschiderea inimii ca unui prieten.

(Ellen G.White)

Rugăciunea este prezenţa lui Dumnezeu în toţi şi în toate.

(Sfântul Grigorie Sinaitul)

Rugăciunea este începutul cunoştinţei nemateriale şi simple.

(Evagrie din Pont)

Rugăciunea este mijlocul prin care se revarsă în sufletul nostru lumina.

(Vladimir Lossky)

Rugăciunea este contemplarea faptelor vieţii din cel mai înalt punct de vedere.

(Ralph Waldo Emerson)

Rugăciunea nu este pur şi simplu un impuls ocazional la care răspundem atunci când suntem în necaz; rugăciunea este o atitudine de viaţă.

(Walter A. Mueller)

Dacă te vei ruga pentru toţi, toţi se vor ruga pentru tine.

(Fer. Augustin)

Ridicarea minţii la Dumnezeu este o rugăciune.

(Sfântul Ioan Damaschinul)

Rugăciunea este fiica si mama a iubirii.

(Părintele Cleopa)

Rugăciunea este pecete a Fecioarei, credinţă a nunţii, armă călătorilor, apărătoare a celor ce dorm,îndrăzneală a celor ce priveghează, bună aducere de roadă lucrătorilor pământului, mântuire celor ce înoată. Rugăciunea este ajutătoare a celor ce se judecă, slăbire a celor legaţi, inimă bună a celor scârbiţi, dulceaţă a celor ce se bucură, mângâiere a celor ce plâng, praznic al naşterilor, cunună a celor însoţiţi, îngropare a celor ce mor...

(Sfântul Efrem Sirul)

Dacă, rugându-te, ai ajuns la o bucurie mai presus de orice veselie, ai ajuns la adevărata rugăciune. (Sfântul Nil Sinaitul)


Rugăciunea se face în tot timpul lucrului, mulţumind Celui ce ne-a dat puterea mâinilor pentru lucru şi înţelepciunea minţii pentru dobândirea ştiinţei

(Sf. Vasile cel Mare, Regulile Mari).


Lucreaza Rugaciunea lui Iisus si va veni o vreme cand inima ta va tresalta de bucurie, asa cum face cand urmeaza sa vezi pe cineva pe care il iubesti foarte mult.

(Parintele Amfilohie Makris)

Rugăciunea este o stare de permanentă recunoştinţă.

(Sf. Ioan de Kronstadt)

Rugăciunea pornită din inimă îi este de trebuinţă omului fiindcă lu-mina minţii noastre nu răzbeşte departe şi nu poate cuprinde în sine prea mult din lumina supremei înţelepciuni; Domnul Dumnezeu este Lumina cea nemărginită şi în lume se vădeşte noianul înţelepciunii şi atotputerniciei Sale, în timp ce în noi nu se află, ca să spun aşa, decât un strop infim din putŹerea şi înţelepciunea Sa, fiindcă doar atât ni s-a dat să avem în trupul nostru supus putreziciunii. (Sfântul Ioan de Kronstadt)


Când mintea si inima sunt unite în rugâciune si când sufletul nu este tulburat de nimic, atunci inima se va încalzi de caldura duhovniceasea în care straluceste lumina lui Hristos si va umple de pace si bucurie întreaga fiinta launtrica a omului.

(Sf. Serafim de Sarov)

Rugăciunea fără dragoste nu este ascultată, pentru că numai dragostea deschide uşile rugăciunii. (Sf. Efrem Sirul)


Lumea dăinuie mulţumită rugăciunii, dar când rugăciunea va slăbi, lumea va pieri.

(Sfântul Siluan Athonitul)

Rugaţi-vă pentru oameni. Aveţi milă de poporul lui Dumnezeu Sigur, este un lucru anevoios. A te ruga pentru oameni e tot una cu a-ţi vărsa sângeledar trebuie să te rogi. (Sfântul Siluan Athonitul)


Rugaciunea este mijlocul prin care se revarsa în sufletul nostru lumina. (Vladimir Lossky)


Rugăciunea este o iarbă de vindecare şi de folos, dar, dacă nu ştim unde se cade s-o punem, nu vindecă boala noastră. (Sfântul Ioan Gură de Aur)


Rugăciunea îl eliberează pe om, îl degajă de natura exterioară şi de sine însuşi. În acest fel, ea ţine sufletul deschis către Dumnezeu ca Persoană. Cel ce nu se roagă rămâne rob, închis în mecanismul complex al naturii exterioare şi al înclinaţiilor patimilor sale, care îl domină pe om mai mult decât o face natura.

(Parintele Dumitru Stăniloae)

Ceea ce este respiraţia pentru viaţa trupească, aceea este şi rugăciunea pentru viaţa sufletească. (Isichie Sinaitul)


Când zici o rugăciune, zi-o după rânduiala, cum scrie la carte, nu sări de la un cuvânt la altul fără să pătrunzi adevărul pe care îl conţine şi fără a-l simţi cu inima. Străduieşte-te ca lucrarea pe care o faci, cuvintele pe care le spui, să-ţi treacă prin inimă.

(Sfântul Ioan de Kronstadt)

Rugăciunea este o armă tare, o comoară neînchipuită, avere necheltuită, liman liniştit, izvor al liniştii, rădăcina, pricina şi mama nenumăratelor lucruri bune, mai puternică decât orice împărăţie pământească. Şi prin rugăciune nu înţeleg pe cea uşuratică, plină de delăsare, ci pe cea făcută cu râvnă, cu sufletul frământat, cu mintea încordată. Căci aceasta este rugăciunea ce urcă spre ceruri. Să ne însufleţim aşadar conştiinţa, să ne muncim sufletul cu amintirea păcatelor sale, nu pentru a-l scârbi, ci pentru a-l umple de râvnă şi pentru a-l îndemna la priveghere. Nimic nu îndepărtează mai mult delăsarea şi nepăsarea precum chinul şi suferinţa, care adună mintea împrăştiată în cele din jur şi o face să se întoarcă în ea însăşi. Cel ce se roagă astfel face să locuiască bucurie mare în sufletul său!

(Sfântul Ioan Hrisostom)

Adevarata rugaciune e plinatatea iubirii. (Sfântul Isaac Sirul)

Niciun comentariu:

Legaturii Ortodoxe

  1. MITROPOLII, ARHIEPISCOPII, EPISCOPII ROMÂNEŞTI
  2. BISERICI, MĂNĂSTIRI, PAROHII ROMÂNEŞTI
  3. SITE-URI ALE ALTOR BISERICI ORTODOXE
  4. PAGINI PERSONALE
  5. PAGINI DIVERSE
  6. ALTELE