Candela Bisericii arde pentru toţi!duminică, 1 aprilie 2012

...Lacrimi de pocăinţă

,,Ce voi răsplăti bunătăţii Tale, Cela ce mă iubeşti?
Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie?
Şi dacă aş muri de o mie de ori, nu am făcut nimic, întrucât Tu eşti Domnul meu, Ziditorul meu şi Dumnezeu meu, iar eu sunt pământ şi cenuşă, păcătos şi rob netrebnic al Tău, şi sunt vrednic de toată moartea – nu numai de cea vremelnică, ci şi de cea veşnică.
Ce voi răsplăti Ţie, Domnului meu, Care mă iubeşti, Apărătorului meu, Slobozitorului meu, Răscumpărătorului meu?
Ce voi răsplăti Ţie, Care pentru mine nu Te-ai cruţat, ci Te-ai dat spre necinstire, hulire, batjocură, ocară, scuipare, osândire, bătaie, răni, chinuire, răstignire şi moarte ca să mă faci fericit pe mine, ticălosul şi lepădatul?
Ce-ţi voi răsplăti eu, care nu am nimic al meu afară de stricăciune, de neputinţă şi de păcate?
Sufletul şi trupul meu şi alcătuirea mea de la Tine sunt, ale Tale, iar de mine –vai mie! – stricate şi vătămate. Sfatul celui viclean şi voia mea m-au stricat.Prinosul inimii recunoscătoare aduc Ţie – singurul lucru pe care îl vrei de la mine.
Nici aceasta nu pot s-o fac fără Tine , căci fără ajutorul Tău nu Te pot cunoaşte, iar cunoscându-Te nu Te pot iubi fără ajutorul Tău!
O,cât sunt de sărac, cât sunt de sărman, cât sunt de neputincios, cât sunt de stricat şi de ticălos!
O,cum m-a rănit vrăjmaşul şi m-a zdrobit!
Tu însă, Izbăvitorul meu, miluieşte-mă pe mine, cel pe care Tu îl iubeşti şi pentru care pe Tine însuţi Te-ai dat; miluieşte-mă pe mine şi luminează-mă, ca să Te cunosc pe Tine, Cel în care stă viaţa mea, şi aprinde iubirea Ta în inima mea, şi pune pe piatră picioarele mele, şi paşii mei îndreptează-i, ca să urmeze Ţie, Izbăvitorul meu şi singura mea călăuză spre cer şi spre viaţa veşnică.
Trage-mă după Tine, Dragoste arzătoare! …acolo unde eşti Tu să fiu şi eu, robul Tău, cel de Tine răscumpărat, şi să văd slava Ta.
O, Milostive, o, Îndurate,, o , Iubitorule de oameni!
Dă-mi inimă ca să urmez Ţie.
Povăţuieşte-mă în calea Ta, pe care merg toţi aleşii Tăi.
Du-mă cu Tine prin Duhul Tău Cel Sfânt:,,Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii.(Ps.142,10)
(Sfântul Tihon de Zadonsk)

Niciun comentariu:

Legaturii Ortodoxe

  1. MITROPOLII, ARHIEPISCOPII, EPISCOPII ROMÂNEŞTI
  2. BISERICI, MĂNĂSTIRI, PAROHII ROMÂNEŞTI
  3. SITE-URI ALE ALTOR BISERICI ORTODOXE
  4. PAGINI PERSONALE
  5. PAGINI DIVERSE
  6. ALTELE