Candela Bisericii arde pentru toţi!duminică, 1 aprilie 2012

Pocăinţa fiului şi iertarea Tatălui

(rugăciune de implorare )
,,Vezi-mă, Stăpâne, gol, vezi-mă lipsit de toată virtutea străin şi sărac foarte întru toate şi neavând ce să dau spre cumpărarea Ta, Cuvinte, deci miluieşte-mă, Singurul fără de răutate, Dumnezeul meu!
Căci ce voi afla în lume, o, Dumnezeule, să dau egal în valoare cu preţul Tău, Celui Ce ai făcut toate?
Ce a dat, deci, desfrânata, ce a adus tâlharul, iar risipitorul fiu, Hristoase al meu, ce bogăţie a oferit?”

(răspunsul lui Hristos)
,,Da, mi-au adus daruri, da, mi-au adus bogăţie; dându-mi tot ceea ce au avut, au luat mărgăritarul cel mai bun decât lumea toată. Acestea adu-mi-le şi tu, de voieşti, şi-l vei primi, fără îndoială. După aceea vino la Mine şi îndată îţi voi arăta, mărgăritarul pe care l-au primit aceia şi te vei bucura; iar sufletul însuşi de vei da, să socoteşti că nu are nicio valoare, să cuge tic ă nu valorează nimic…
Fiul risipitor întorcându-se din inimă s-a pocăit cu adevărat, şi fiul al meu ce era mai înainte nu a venit ca fiu al Meu, ci ca unul din argaţii Mei mă ruga a se face.
Şi nu grăia numai cu gura, ci şi cu sufletul vorbea, şi cu faptele arăta ceea ce prin cuvinte spunea.
Smerenia acestuia m-a atras spre îndurare şi l-am îmbogăţit îndată şi l-am slăvit numaidecât, căci îl vedeam venind la Mine din tot sufletul, căci înapoi defel nu s-a mai depărtat cu raţiunea, cum fac aceasta mulţi.
Astfel deci, de se apropie tot omul şi cade la picioarele Mele cu adevat,- să audă toată făptura – îl voi primi numaidecât.
Iar cine cu viclenie voieşte a lua harul Meu, cu făţărnicie se apropie, sau răutatea avându-o în sine sau încrezânu-se în faptele sale, stăpânit de mândrie sau de pizmă, nu va avea parte cu Mine, Hristosul…”

(rugăciunea celui ce se pocăieşte)
,,O, Hristoase al meu şi Dumnezeul meu, primeşte-mă ca pe unul din slugile Tale cele de mai pe urmă şi învredniceşte-mă de aici să-Ţi slujesc, Mântuitorul meu, şi să primesc Duhul Tău dumnezeiesc ca arvună a Împărăţiei, iar acolo să mă desfăt cu slava cămării Tale de nuntă şi să Te văd, Dumnezeul meu, în vecii vecilor. Amin.”(fragment din Imnul 17 al Sfântului Simeon Noul Teolog)

Niciun comentariu:

Legaturii Ortodoxe

  1. MITROPOLII, ARHIEPISCOPII, EPISCOPII ROMÂNEŞTI
  2. BISERICI, MĂNĂSTIRI, PAROHII ROMÂNEŞTI
  3. SITE-URI ALE ALTOR BISERICI ORTODOXE
  4. PAGINI PERSONALE
  5. PAGINI DIVERSE
  6. ALTELE