Candela Bisericii arde pentru toţi!luni, 26 septembrie 2011

DUHUL LUMII ŞI SLUJITORII SAI: CELE OPT DUHURI ALE RĂUTĂŢII LUMII ACESTEIA

Omul zilelor noastre, ne spun Sfinţii Părinţi şi o confirmă experienţa cotidiană, caută cu orice preţ plăcerile lumii, ale trupului şi fuge de orice formă de încercare, suferinţă sau durere. Caută sa-şi provoace cât mai multe bucurii efemere trupeşti, neînţelegând. că mai devreme sau mai târziu, va avea de plătit pentru această durere.
Sfântul Maxim Mărturisitorul (sec. VII) spune că viaţa omului, în ultimă instanţă, este o luptă neîncetată între plăcere şi durere. Plăcerea pe care o caută omul nu vine singură, ci introduce şi lasă în locul ei o durere, or, singura cale pe care o vede el este aruncare, din nou, cu o şi mai mare putere, în braţele plăcerii. Aceasta aduce iarăşi o durere proporţională şi tot aşa mai departe, până la epuizarea, ruinarea şi distrugerea totală a trupului şi a sufletului, până la moartea trupească şi sufletească, până la moartea veşnică. Setea aceasta de căutare a plăcerilor este o formă de manifestare a lucrării dezlănţuite a „stăpânitorului lumii acesteia", a „duhului lumesc".
Sfântul Apostol Pavel considera că omul, creştinul, are de luptat în întreaga sa viaţă cu trei duşmani puternici: cu lumea, cu trupul sau firea sa şi cu diavolul, însă, pe măsură ce timpul se apropie de apocalipsă, oamenii vor avea posibilitatea să constante că duşmanul - lumea devine tot mai puternic.
Fiecare vreme are căderile şi ridicările sale, însă în vremurile de apoi, acestea se vor croniciza, se vor generaliza. Ceea ce altă dată era socotit păcat ajunge adeseori să fie considerat astăzi virtute. Conştiinţa morală simte o ştirbire gravă. Moralitatea devine tot mai permisivă, mai laxă, până la o cvasi-abolire a ei, în favoarea cultului plăcerii omului contemporan. Ceea ce în trecut era înfierat, astăzi este acceptat, permis, tolerat şi chiar încurajat, în materie de morală
Spiritualitatea ortodoxă, prin Părinţii ei duhovniceşti, vorbeşte astfel despre opt patimi, gânduri sau duhuri ale răutăţii, prin care duhurile rele pot pătrunde în sufletul nostru şi îl pot dezorganiza. Cunoscându-le şi demascându-le, avem mai mari şanse de luptă împotriva lor şi de învingere a acestora.
Sfântul loan Casian, în Convorbirile duhovniceşti, spune: „Opt sunt principalele vicii, care otrăvesc neamul omenesc, şi anume: primul este lăcomia la mâncare, ceea ce înseamnă îmbuibarea stomacului; al doilea desfrânarea; al treilea arghirofilia, adică lăcomia sau dragostea pentru bani; al patrulea mânia; al cincilea tristeţea; al şaselea lenea, adică neliniştea şi lehamitea inimii; al şaptelea deşertăciunea, adică vanitatea sau gloria deşartă; al optulea trufia", iar avva Evagrie descrie astfel lucrarea acestora: „Opt sunt în total gândurile cele mai generale ce cuprind toate gândurile: întâiul e cel al lăcomiei pântecelui, după care vine cel al desfrânării, al treilea e cel al iubirii de arginţi, al patrulea e cel ai întristării, al cincelea e cel a mâniei, al şaselea e cel al lâncezelii sau plictiselii, al şaptelea e cel al slavei deşarte, ai optulea e cel al trufiei".
(Duhul Lumesc, Duh Antihristic - PărinteleHristofor, EDITURA PANAGHIA, Colecţia „Rugul Aprins")

Niciun comentariu:

Legaturii Ortodoxe

  1. MITROPOLII, ARHIEPISCOPII, EPISCOPII ROMÂNEŞTI
  2. BISERICI, MĂNĂSTIRI, PAROHII ROMÂNEŞTI
  3. SITE-URI ALE ALTOR BISERICI ORTODOXE
  4. PAGINI PERSONALE
  5. PAGINI DIVERSE
  6. ALTELE