Candela Bisericii arde pentru toţi!marți, 20 septembrie 2011

Noi oamenii vom fi judecaţi de două ori ?


Îndată după moarte, fiecare suflet se supune unei judecăţi. Această judecată este necesară, deoarece răsplata sau pedeapsa pe care sufletul o va primi trebuie să fie decisă de o hotărâre, luată de Judecătorul cel Drept, care este Domnul Iisus Hristos. Judecata fiecărui suflet imediat după moarte se numeşte judecata particulară şi această învăţătură a Bisericii rezultă clar din Sfânta Scriptură. Astfel, Sfântul Apostol Pavel ne spune: "Şi precum este rânduit oamenilor să moară, iar după aceea urmează judecata..." (Evrei 9, 27), iar în alt loc: "Căci noi toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea judecăţii lui Hristos, ca să ia fiecare după cele ce a făcut în trup, ori bine ori rău" (II Corinteni 5, 10). Judecata omului imediat după moartea acestuia este o judecată provizorie, deoarece starea celor din iad poate fi schimbată prin rugăciunile Bisericii şi prin milostenii. Aşadar, va fi o altă judecată, după cum Însuşi Mântuitorul Hristos ne spune în Evanghelia după Matei, capitolul 25, versetele 31-46. Din această pericopă evanghelică aflăm că judecata din urmă va fi universală, deoarece ei i se vor supune absolut toţi oamenii, din toate locurile şi din toate timpurile. Ea se deosebeşte de judecata particulară şi prin faptul că atunci se vor descoperi şi consecinţele pe care le-au avut faptele bune sau rele ale fiecăruia asupra contemporanilor şi urmaşilor.

Niciun comentariu:

Legaturii Ortodoxe

  1. MITROPOLII, ARHIEPISCOPII, EPISCOPII ROMÂNEŞTI
  2. BISERICI, MĂNĂSTIRI, PAROHII ROMÂNEŞTI
  3. SITE-URI ALE ALTOR BISERICI ORTODOXE
  4. PAGINI PERSONALE
  5. PAGINI DIVERSE
  6. ALTELE